Домакин Гост Общо
Отбор Мачове Общо Средно Мачове Общо Средно Мачове Общо Средно
1 България (16) 6 330 165 3 100 100 9 430 143
2 Румъния (16) 6 100 50 3 200 200 9 300 100
3 Македония (18) 1 100 100 1 60 60 2 160 80
4 Македония (16) 0 3 230 77 3 230 77
5 Косово (16) 2 150 75 1 50 50 3 200 67
6 Гърция (18) 0 2 60 60 2 60 60
7 България (18) 6 220 44 2 130 65 8 350 50
8 Румъния (18) 0 1 50 50 1 50 50
9 Австрия (18) 1 30 30 0 1 30 30
10 Кипър (18) 0 2 50 25 2 50 25
11 Унгария (16) 0 3 3
12 Сърбия (16) 2 1 3
13 Люксембург (20) 2 3 5
14 Косово (20) 2 2 4
15 Азербайджан (20) 2 2 4
16 Унгария (20) 2 3 5
17 Словакия (20) 2 3 5
18 Беларус (20) 2 2 4
19 България (20) 6 3 9
20 Полша (20) 2 2 4
21 Македония (20) 2 4 6
22 Словения (20) 3 2 5
23 Чехия (20) 3 2 5
24 Армения (20) 3 2 5
25 Молдова (20) 3 2 5
26 Украйна (16) 0 2 2
27 Белгия (20) 2 2 4
28 Финландия (20) 2 2 4
29 Русия (20) 3 2 5
30 Естония (20) 3 2 5
31 Сборен отбор камп (16) 1 1 2
32 Португалия (20) 2 4 6
33 Грузия (20) 2 2 4
34 Латвия (20) 2 2 4
35 Холандия (20) 2 3 5
36 Албания (20) 2 3 5
Резултати
Класирания
Други новини