Домакин Гост Общо
Отбор Мачове Общо Средно Мачове Общо Средно Мачове Общо Средно
1 България (16) 3 330 165 3 100 100 6 430 143
2 Румъния (16) 5 100 50 1 200 200 6 300 100
3 Македония (16) 0 3 230 77 3 230 77
4 Косово (16) 2 150 75 1 50 50 3 200 67
5 Сърбия (16) 2 1 3
6 Унгария (16) 0 3 3
Резултати
Класирания
Други новини