Домакин Гост Общо
Отбор Мачове Общо Средно Мачове Общо Средно Мачове Общо Средно
1 Румъния (20) 4 200 100 7 150 75 11 350 88
2 България (20) 7 287 72 6 200 100 13 487 81
3 Гърция (20) 3 6 137 69 9 137 69
4 Гърция (18) 1 2 3
5 Дания (20) 3 4 7
6 Турция (18) 2 1 3
7 Унгария (16) 0 3 3
8 Румъния (16) 3 0 3
9 Сърбия (16) 2 1 3
10 Израел (20) 3 4 7
11 Украйна (20) 4 3 7
12 Исландия (20) 4 3 7
13 България (16) 1 2 3
14 Чехия (20) 4 3 7
15 България (18) 2 1 3
16 Великобритания (20) 4 3 7
17 Чехия (18) 1 2 3
18 Литва (20) 5 2 7
19 Турция (20) 4 3 7
20 Беларус (20) 3 4 7
Резултати
Класирания
Други новини