ясмин

ясмин
√рад: авадарци
јдрес:бул. «ападен, 1430  авадарци, ћакедони€
“елефон::+389 43 412 499
 апацитет:2 500
ѕрограма
–езултати
ƒруги новини