НБЛ има нов Дисциплинарно-административен съвет


НБЛ има нов Дисциплинарно-административен съвет
10-10-2017 19:07 | BGbasket.com

Нов Дисциплинарно-Административен съвет има Националната баскетболна лига. ДАС бе приет по предложение на лигата в състав: Тодор Добрев, Председател, и членове: Венцислав Петков – юрист и Мария Михайлова.

 

Това стана днес на редовно заседание на Управителния съвет.

 

УС на БФБ гласува промени в Дисциплинарно-административния правилник на НБЛ както следва (новите текстове са в с по-тъмен и наклонен текст):

 

Чл. 16. (1) Дежурният представител, незабавно (не повече от20 минути) след завършване на мача, е длъжен да уведоми Мениджър Проява на БК за установено нарушение или неизпълнение на задължение, във връзка с проведения мач.

 

Чл. 40.     За нарушение или неизпълнение на задължения или изисквания на Наредбата за Държавното първенство – мъже – Национална баскетболна лига, на БК се налагат санкции, посочени в к.3 на Таблица 5:

 

9

Неосигурен  лицензиран  секретарски и статистически  апарат,  за  което е отговорен БК

300

 

 

10

Участие на секретарския апарат без еднакво облекло, за

300

 

което е отговорен БК/НБЛ

 

 

 

 

45

За допускане на момент, в който на терена по време на игра няма минимум 1 състезател, който има право да играе за НО на България и не е придобил българско гражданство по натурализация (отговорността е на старши треньора) се налага служебна загуба.

 

 

Служебна загуба

 

Това нарушение  официално се установява след мача и тогава се налага служебна загуба.

 

46

  1. 1.        За неназначен Мениджър Проява  и/или неизпълнение на задълженията на Мениджър Проява съгласно предоставени  инстуркции относно задълженията му преди, по време на и след срещата на БК домакин, упоменати в Наредбата на НБЛ

 

  1.  При повторно нарушение по този член

 

500

 

 

1500

 

 

47

За неосигуряване на основна и второстепенна (помощна) постоянна  интернет   връзка, подходящи за нуждите на компютърната статистика в залата

500

48

За неспазване на изискването официалните афиши да са по дизайн, одобрен от НБЛ

500

49

За непредоставени индивидуални и отборна снимки по изискванията и  в упоменатите от Наредбата на НБЛ срокове, а именно при картотекиране на състезатели (важи и за всеки допълнително картотекиран състезател след първоначална картотека)

500

50

  1. При неизпъленениe на маркетинговата, медийната и комуникационната стратегия от страна на лицето, което от името на БК отговаря за това или при неназначено такова лице

 

 

  1. При повторно нарушение по този член

500

 

 

 

 

 

 

1000

51

При неорганизиране на Медиен Ден съгласно наредбата на НБЛ

1000

52

При отказ за участие в СуперКупата на България

Служебна загуба и глоба 5000 лева

           

 

УС уточнява, че БК получил  служебна загуба по чл.40.45 в етап Плей-оф не губи автоматично серията, а само конкретната среща.

 

Приети бяха и промени в наредбата за държавното първенство на нбл както следва (новите текстове са в по-тъмен и наклонен текст):

 

Чл. 12. БК домакин е задължен да предостави на участващите отбори по 16 седящи места, находящи се в зоната на отборната скамейка за: старши треньор, треньор, до седем души ръководство или придружители на отбора, като: ръководител, лекар и др. и до седем редовни резервни състезатели, записани в състезателния протокол. За лицата заели места на резервната скамейка, носи отговорност старши треньорът на отбора.

 

Чл. 74. (в сила за сезон 2017-18)

(1) В тимовия лист за всяка конкретна среща от НБЛ БК може да запише за участие максимум 5 редовно картотекирани състезатели, които нямат право да играят за Националния отбор на България или имат право да играят за Националния отбор на България, но попадат под ограничението, предвидено в чл. 3.21а. от Вътрешните правила на ФИБА. 

 

(2)   По време на игра, на терена трябва да има минимум 1 състезател, който има право да играе за Националния отбор на България и не е придобил българско гражданство по натурализация.

 

(3)   За нарушение на чл.74 (2) се налагат описаните в чл.40.45 на ДАП наказания.

 

4) Отговорност за допускане на нарушението по 74 (2) носи старши-треньорът на отбора.

 

5) Дежурният представител следи за изпълнението на чл.74 (1) и (2).

 

Чл. 104. Когато в залата не се явят назначените дежурен представител и съдии, срещата се пренасрочва, като БК домакин трябва да уведоми незабавно Генералния мениджър на НБЛ и Председателя на СК към БФБ, за назначаване на дежурен представител и съдии за следващия ден. Допълнителните разходи за хотел и храна на гостуващия отбор за 16 души по 50 лв. за участник и ако се налагат допълнителни транспортни разходи – по 2лв. на километър са за сметка на НБЛ, ако вината за неявяването е на НБЛ.

 

Чл. 112. При подаване на контестация, капитанът на отбора е длъжен, в присъствието на старши съдията и дежурния представител да се подпише в определеното за това място в официалния състезателен протокол до 15 мин след приключване на срещата.

 

Чл. 113. (1) В случай, че контестацията бъде отхвърлена, БК подал контестацията дължи такса в размер на 1000 лв., която трябва да бъде преведена в тридневен срок след отхвърлянето по сметка:

БФБаскетбол          – НБЛ

 

  Сметка 15881938, IBAN BG41STSA93000015881938, BIC код –STSABGSF

Нова (2) При положително решаване на контестацията не се дължи такса

 

 

УС прие Наредба за ДП за А група мъже и жени както следва (новите текстове са в болд и италик):

 

ПРОВЕРКА НА ДОКУМЕНТИТЕ ПРЕДИ СРЕЩАТА

 

                За провеждане на срещите БК-домакин е задължен най-късно 40 мин. преди началния час на срещата да осигури на секретарската маса:

 

17. ЗАСНЕМАНЕ НА СРЕЩАТА

 

17.1.           БК домакин е задължен да осигури видеозапис на всяка среща от А група мъже и жени;

 

17.2.           Записът трябва да обхваща периода от началото на официалното представяне на отборите и съдиите преди срещата до окончателното напускане на терена и пространството около него на участниците след приключване на срещата.

При поискване от БФ Баскетбол на запис от срещата, БК домакин е длъжен да го изпрати в срок от 24 часа в  офиса на БФ Баскетбол чрез споделяне на файл в интернет или на DVD/преносим носител на памет.

 

Нова 20.2.11. Декларация по образец за неучастие в залагания; 

 

27.1.                          Всяка среща се администрира от брой съдии както следва:

27.1.1.      Агр. Мъже – 3-ма съдии и 1 дежурен представител

27.1.2.      Агр. Жени – редовен сезон и втори етап, втора група - 2-ма съдии и 1 деж. представител

27.1.3.      Агр. Жени втори етап, първа група и плей-оф – 3-ма съдии и 1 деж. представител

                              

32. КОНТЕСТАЦИИ

32.2. При подаване на контестация, капитанът на отбора е длъжен, в присъствието на старши съдията и комисаря на срещата, да се подпише в определеното за това място в официалния състезателен протокол до 15 мин след приключване на срещата. 

 

32.3В случай, че контестацията бъде отхвърлена, БК подал контестацията дължи такса в размер на 500 лв., която трябва да бъде преведена в тридневен срок след отхвърлянето  по сметка:

 

IBAN: BG10STSA93000000024160, BIC: STSABGSF при   ДСК,   клон   “Отечество”, бул. “Васил Левски” №73.

 

Нова 32.4. При положително решаване на контестацията не се дължи такса.

  1. Срещи от А група за мъже и жени в гр. София се провеждат само в някоя от следните спортни зали:

         Универсиада, Триадица, Армеец, Румен Пейчев, Овергаз или новата зала на НСА.

  1. Приема корекции в Наредба за подрастващи относно контестациите съгласно официалния състезателен правилник на ФИБА, както и коригиране на номерата на членовете, които препращат към нарушения, водещи до служебна загуба 

__________________

 

Харесайте BGbasket.com във Facebook

 

Следвайте BGbasket.com в Twitter

 

Следвайте BGbasket.com в Instagram


Коментари
Резултати
Класирания
Други новини