√жегож «емблицки

√жегож «емблицки
 атегори€:≈вролига & ”Ћ≈Ѕ ≈врокъп
–ождена дата:23-03-1966
–одно м€сто:ѕолша
»нфо:

—ъди€ от 1985 г., межд. от 1995 г.

LIVE
ѕрограма
–езултати
 ласирани€
ƒруги новини