Средно
Име M НУ БОРБИ АС ЛН ГР ОТ БЛ ТОЧ КОЕФ
Н З Общо
1 Балкан (14) 8 27 52 52.3% 3 12 26.1% 15 25 59.5% 12 32 44 15 16 22 11 4 78 86
Общо
Име M НУ БОРБИ АС ЛН ГР ОТ БЛ ТОЧ КОЕФ
Н З Общо
1 Балкан (14) 8 216 413 52.30% 24 92 26.09% 119 200 59.50% 96 253 349 121 128 176 85 32 623 688
Резултати
Класирания
Други новини