Домакин Гост Общо
Отбор Мачове Общо Средно Мачове Общо Средно Мачове Общо Средно
1 Словения 1 3 4
2 Италия 1 3 4
3 Латвия 1 3 4
4 Черна гора 1 1 2
5 Исландия 2 2 4
6 Хърватия 3 1 4
7 Гърция 3 1 4
8 Турция 2 1 3
9 Германия 2 2 4
10 Холандия 1 2 3
11 Северна Македония 2 2 4
12 Полша 1 1 2
13 Беларус 0 1 1
14 Словакия 1 1 2
15 Белгия 1 3 4
16 Великобритания 2 1 3
17 Швейцария 2 2 4
18 Дания 2 2 4
19 България 2 2 4
20 Украйна 3 1 4
21 Румъния 2 2 4
22 Русия 1 3 4
23 Чехия 3 1 4
24 Португалия 2 2 4
25 Албания 1 1 2
26 Финландия 2 2 4
27 Унгария 2 1 3
28 Швеция 2 1 3
29 Литва 2 1 3
30 Босна и Херцеговина 3 1 4
31 Естония 2 2 4
32 Сърбия 1 3 4
33 Израел 1 2 3
Други новини