Средно
Име M СТ Мин НУ БОРБИ АС ЛН ГР ОТ БЛ ТОЧ КОЕФ
Н З Общо
1 Теодора Динева 1 1 21.0 8.0 13.0 61.5 2.0 3.0 66.7 3.0 3.0 100.0 2.0 5.0 7.0 4.0 0.0 2.0 2.0 1.0 25.0 31.0
2 Радостина Христова 1 1 21.0 5.0 5.0 100.0 2.0 3.0 66.7 0.0 0.0 0.0 0.0 8.0 8.0 3.0 0.0 2.0 2.0 1.0 16.0 27.0
3 Ванина Василева 1 1 29.0 6.0 7.0 85.7 2.0 6.0 33.3 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 3.0 11.0 0.0 2.0 2.0 0.0 18.0 27.0
4 Марая Кинг 1 1 19.0 4.0 6.0 66.7 1.0 1.0 100.0 2.0 5.0 40.0 4.0 8.0 12.0 3.0 4.0 2.0 1.0 1.0 13.0 23.0
5 Жаклин Златанова 1 1 21.0 3.0 4.0 75.0 1.0 3.0 33.3 0.0 0.0 0.0 2.0 7.0 9.0 4.0 0.0 0.0 2.0 0.0 9.0 21.0
6 Цветомира Шаренкапова 1 1 21.0 5.0 9.0 55.6 1.0 6.0 16.7 0.0 0.0 0.0 3.0 3.0 6.0 7.0 0.0 0.0 1.0 2.0 13.0 20.0
7 Александра Петрова 1 0 20.0 6.0 10.0 60.0 1.0 2.0 50.0 6.0 7.0 85.7 3.0 5.0 8.0 0.0 0.0 3.0 0.0 0.0 21.0 20.0
8 Деана Стояновска 1 0 19.0 2.0 5.0 40.0 2.0 4.0 50.0 4.0 4.0 100.0 3.0 3.0 6.0 3.0 0.0 3.0 2.0 0.0 14.0 17.0
9 Елена Димова 1 1 19.0 4.0 7.0 57.1 0.0 0.0 0.0 1.0 2.0 50.0 2.0 7.0 9.0 1.0 3.0 1.0 1.0 2.0 9.0 17.0
10 Христина Иванова 1 1 23.0 4.0 7.0 57.1 1.0 4.0 25.0 6.0 6.0 100.0 2.0 1.0 3.0 2.0 1.0 1.0 1.0 0.0 17.0 16.0
11 Евгения Нацкина 1 0 16.0 1.0 2.0 50.0 1.0 2.0 50.0 2.0 2.0 100.0 2.0 2.0 4.0 2.0 2.0 0.0 4.0 1.0 7.0 16.0
12 Виолина Кочева 1 1 21.0 1.0 2.0 50.0 2.0 8.0 25.0 2.0 2.0 100.0 3.0 5.0 8.0 4.0 0.0 2.0 2.0 0.0 10.0 15.0
13 Виолета Григорова 1 1 36.0 6.0 9.0 66.7 0.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 5.0 6.0 0.0 2.0 2.0 4.0 0.0 12.0 14.0
14 Микаела Дамянова 1 1 21.0 5.0 8.0 62.5 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 5.0 6.0 2.0 2.0 2.0 0.0 3.0 10.0 14.0
15 Виктория Стойчева 1 0 23.0 2.0 4.0 50.0 2.0 4.0 50.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 3.0 5.0 3.0 2.0 2.0 0.0 10.0 14.0
16 Яна Карамфилова 1 0 19.0 4.0 6.0 66.7 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 2.0 5.0 1.0 0.0 1.0 2.0 2.0 8.0 14.0
17 Вероника Джикова 1 1 26.0 0.0 3.0 0.0 1.0 2.0 50.0 6.0 8.0 75.0 1.0 5.0 6.0 5.0 2.0 4.0 2.0 1.0 9.0 13.0
18 Антония Филипова 1 0 22.0 2.0 4.0 50.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 8.0 9.0 4.0 1.0 2.0 0.0 0.0 4.0 12.0
19 Димана Макариева 1 1 19.0 0.0 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 2.0 100.0 2.0 5.0 7.0 3.0 0.0 0.0 2.0 0.0 2.0 10.0
20 Диана Несторова 1 0 13.0 3.0 4.0 75.0 1.0 3.0 33.3 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 3.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 9.0 10.0
21 Златка Маданкова 1 0 19.0 4.0 8.0 50.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 3.0 5.0 2.0 1.0 1.0 1.0 1.0 8.0 10.0
22 Ралица Кенарева 1 0 19.0 2.0 3.0 66.7 1.0 4.0 25.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 2.0 4.0 3.0 0.0 1.0 0.0 7.0 10.0
23 Виктория Иванова 1 0 13.0 2.0 3.0 66.7 1.0 1.0 100.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 2.0 1.0 0.0 1.0 2.0 0.0 7.0 9.0
24 Николета Даракчиева 1 0 20.0 3.0 5.0 60.0 0.0 3.0 0.0 2.0 3.0 66.7 0.0 2.0 2.0 2.0 1.0 0.0 3.0 0.0 8.0 9.0
25 Гергана Цекова 1 1 35.0 3.0 7.0 42.9 1.0 2.0 50.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0 4.0 2.0 1.0 3.0 2.0 0.0 9.0 9.0
26 Санта Окоцките-Балткоиене 1 1 25.0 4.0 10.0 40.0 1.0 5.0 20.0 0.0 0.0 0.0 2.0 3.0 5.0 6.0 2.0 5.0 2.0 0.0 11.0 9.0
27 София Александрова 1 0 12.0 2.0 2.0 100.0 2.0 3.0 66.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.0 9.0
28 Александра Василева 1 1 30.0 3.0 5.0 60.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 3.0 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.0 8.0
29 Борислава Денчева 1 0 12.0 1.0 1.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 4.0 5.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 8.0
30 Мария Делчева 1 1 23.0 3.0 5.0 60.0 0.0 6.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 4.0 6.0 1.0 4.0 1.0 3.0 1.0 6.0 8.0
31 Габриела Николова 1 1 26.0 1.0 1.0 100.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 2.0 3.0 3.0 1.0 4.0 4.0 0.0 2.0 7.0
32 Данислава Иванова 1 0 8.0 2.0 3.0 66.7 1.0 1.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 2.0 0.0 0.0 7.0 6.0
33 Андреа Николова 1 0 19.0 2.0 6.0 33.3 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 100.0 1.0 4.0 5.0 2.0 1.0 4.0 1.0 0.0 5.0 5.0
34 Лина Димитрова 1 0 22.0 1.0 2.0 50.0 1.0 3.0 33.3 1.0 4.0 25.0 2.0 4.0 6.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 6.0 5.0
35 Кристиана Борисова 1 0 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 2.0 100.0 0.0 2.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 4.0
36 Мария Светославова 1 1 30.0 2.0 3.0 66.7 1.0 3.0 33.3 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 2.0 1.0 2.0 4.0 1.0 0.0 7.0 4.0
37 Мартина Георгиева 1 0 19.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 3.0 4.0 3.0 2.0 2.0 1.0 0.0 0.0 3.0
38 Десислава Хилендарова 1 1 38.0 5.0 12.0 41.7 0.0 0.0 0.0 4.0 7.0 57.1 0.0 7.0 7.0 1.0 2.0 9.0 0.0 0.0 14.0 3.0
39 Маргарита Иванова 1 1 14.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 2.0 3.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 3.0
40 Маргарита Чипова 1 0 7.0 1.0 1.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 2.0 3.0
41 Александра Тодорова 1 1 17.0 1.0 1.0 100.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 2.0 2.0 2.0 1.0 0.0 0.0 2.0 3.0
42 Мина Василева 1 1 24.0 3.0 9.0 33.3 0.0 0.0 0.0 1.0 2.0 50.0 2.0 2.0 4.0 1.0 5.0 3.0 0.0 0.0 7.0 2.0
43 Йоанна Тодорова 1 0 10.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 2.0 3.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 2.0
44 Анна Римпова 1 1 31.0 2.0 16.0 12.5 1.0 3.0 33.3 0.0 3.0 0.0 4.0 4.0 8.0 5.0 1.0 1.0 0.0 2.0 7.0 2.0
45 Симона Стоянова 1 0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 2.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 2.0
46 Аделина Велкова 1 0 7.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 2.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0
47 Габриела Ангелова 1 0 10.0 1.0 2.0 50.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 3.0 0.0 1.0 0.0 2.0 1.0
48 Дарина Кочева 1 1 35.0 3.0 9.0 33.3 0.0 5.0 0.0 1.0 2.0 50.0 1.0 1.0 2.0 5.0 3.0 3.0 2.0 0.0 7.0 1.0
49 Елеонора Петкова 1 1 24.0 2.0 7.0 28.6 0.0 0.0 0.0 1.0 2.0 50.0 0.0 1.0 1.0 2.0 0.0 1.0 0.0 0.0 5.0 1.0
50 Детелина Лилова 1 0 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 2.0 50.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0
Общо
Име M СТ Мин НУ БОРБИ АС ЛН ГР ОТ БЛ ТОЧ КОЕФ
Н З Общо
1 Теодора Динева 1 1 21 8 13 61.5 2 3 66.7 3 3 100.0 2 5 7 4 0 2 2 1 25 31
2 Радостина Христова 1 1 21 5 5 100.0 2 3 66.7 0 0 0.0 0 8 8 3 0 2 2 1 16 27
3 Ванина Василева 1 1 29 6 7 85.7 2 6 33.3 0 0 0.0 0 3 3 11 0 2 2 0 18 27
4 Марая Кинг 1 1 19 4 6 66.7 1 1 100.0 2 5 40.0 4 8 12 3 4 2 1 1 13 23
5 Жаклин Златанова 1 1 21 3 4 75.0 1 3 33.3 0 0 0.0 2 7 9 4 0 0 2 0 9 21
6 Цветомира Шаренкапова 1 1 21 5 9 55.6 1 6 16.7 0 0 0.0 3 3 6 7 0 0 1 2 13 20
7 Александра Петрова 1 0 20 6 10 60.0 1 2 50.0 6 7 85.7 3 5 8 0 0 3 0 0 21 20
8 Елена Димова 1 1 19 4 7 57.1 0 0 0.0 1 2 50.0 2 7 9 1 3 1 1 2 9 17
9 Деана Стояновска 1 0 19 2 5 40.0 2 4 50.0 4 4 100.0 3 3 6 3 0 3 2 0 14 17
10 Евгения Нацкина 1 0 16 1 2 50.0 1 2 50.0 2 2 100.0 2 2 4 2 2 0 4 1 7 16
11 Христина Иванова 1 1 23 4 7 57.1 1 4 25.0 6 6 100.0 2 1 3 2 1 1 1 0 17 16
12 Виолина Кочева 1 1 21 1 2 50.0 2 8 25.0 2 2 100.0 3 5 8 4 0 2 2 0 10 15
13 Микаела Дамянова 1 1 21 5 8 62.5 0 2 0.0 0 0 0.0 1 5 6 2 2 2 0 3 10 14
14 Яна Карамфилова 1 0 19 4 6 66.7 0 1 0.0 0 0 0.0 3 2 5 1 0 1 2 2 8 14
15 Виктория Стойчева 1 0 23 2 4 50.0 2 4 50.0 0 0 0.0 0 3 3 5 3 2 2 0 10 14
16 Виолета Григорова 1 1 36 6 9 66.7 0 3 0.0 0 0 0.0 1 5 6 0 2 2 4 0 12 14
17 Вероника Джикова 1 1 26 0 3 0.0 1 2 50.0 6 8 75.0 1 5 6 5 2 4 2 1 9 13
18 Антония Филипова 1 0 22 2 4 50.0 0 1 0.0 0 0 0.0 1 8 9 4 1 2 0 0 4 12
19 Златка Маданкова 1 0 19 4 8 50.0 0 2 0.0 0 0 0.0 2 3 5 2 1 1 1 1 8 10
20 Ралица Кенарева 1 0 19 2 3 66.7 1 4 25.0 0 0 0.0 1 1 2 4 3 0 1 0 7 10
21 Димана Макариева 1 1 19 0 4 0.0 0 0 0.0 2 2 100.0 2 5 7 3 0 0 2 0 2 10
22 Диана Несторова 1 0 13 3 4 75.0 1 3 33.3 0 0 0.0 0 3 3 1 1 1 1 0 9 10
23 Гергана Цекова 1 1 35 3 7 42.9 1 2 50.0 0 0 0.0 0 4 4 2 1 3 2 0 9 9
24 Виктория Иванова 1 0 13 2 3 66.7 1 1 100.0 0 1 0.0 1 1 2 1 0 1 2 0 7 9
25 Николета Даракчиева 1 0 20 3 5 60.0 0 3 0.0 2 3 66.7 0 2 2 2 1 0 3 0 8 9
26 Санта Окоцките-Балткоиене 1 1 25 4 10 40.0 1 5 20.0 0 0 0.0 2 3 5 6 2 5 2 0 11 9
27 София Александрова 1 0 12 2 2 100.0 2 3 66.7 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 9
28 Александра Василева 1 1 30 3 5 60.0 0 0 0.0 0 0 0.0 1 3 4 0 0 0 0 0 6 8
29 Мария Делчева 1 1 23 3 5 60.0 0 6 0.0 0 0 0.0 2 4 6 1 4 1 3 1 6 8
30 Борислава Денчева 1 0 12 1 1 100.0 0 0 0.0 0 0 0.0 1 4 5 1 0 0 0 0 2 8
31 Габриела Николова 1 1 26 1 1 100.0 0 1 0.0 0 0 0.0 1 2 3 3 1 4 4 0 2 7
32 Данислава Иванова 1 0 8 2 3 66.7 1 1 100.0 0 0 0.0 0 1 1 1 0 2 0 0 7 6
33 Лина Димитрова 1 0 22 1 2 50.0 1 3 33.3 1 4 25.0 2 4 6 0 0 1 0 0 6 5
34 Андреа Николова 1 0 19 2 6 33.3 0 0 0.0 1 1 100.0 1 4 5 2 1 4 1 0 5 5
35 Мария Светославова 1 1 30 2 3 66.7 1 3 33.3 0 0 0.0 0 2 2 1 2 4 1 0 7 4
36 Кристиана Борисова 1 0 4 0 0 0.0 0 0 0.0 2 2 100.0 0 2 2 0 0 0 0 0 2 4
37 Десислава Хилендарова 1 1 38 5 12 41.7 0 0 0.0 4 7 57.1 0 7 7 1 2 9 0 0 14 3
38 Маргарита Чипова 1 0 7 1 1 100.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 1 1 0 1 0 0 0 2 3
39 Маргарита Иванова 1 1 14 0 1 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 1 2 3 1 1 1 1 0 0 3
40 Александра Тодорова 1 1 17 1 1 100.0 0 2 0.0 0 0 0.0 0 2 2 2 2 1 0 0 2 3
41 Мартина Георгиева 1 0 19 0 0 0.0 0 3 0.0 0 0 0.0 1 3 4 3 2 2 1 0 0 3
42 Анна Римпова 1 1 31 2 16 12.5 1 3 33.3 0 3 0.0 4 4 8 5 1 1 0 2 7 2
43 Симона Стоянова 1 0 3 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 2 2 1 0 1 0 0 0 2
44 Мина Василева 1 1 24 3 9 33.3 0 0 0.0 1 2 50.0 2 2 4 1 5 3 0 0 7 2
45 Йоанна Тодорова 1 0 10 0 1 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 1 2 3 1 0 1 0 0 0 2
46 Детелина Лилова 1 0 4 0 0 0.0 0 0 0.0 1 2 50.0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1
47 Аделина Велкова 1 0 7 0 2 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 1 2 3 0 0 0 0 0 0 1
48 Дарина Кочева 1 1 35 3 9 33.3 0 5 0.0 1 2 50.0 1 1 2 5 3 3 2 0 7 1
49 Габриела Ангелова 1 0 10 1 2 50.0 0 2 0.0 0 0 0.0 0 0 0 1 3 0 1 0 2 1
50 Елеонора Петкова 1 1 24 2 7 28.6 0 0 0.0 1 2 50.0 0 1 1 2 0 1 0 0 5 1
7dnisportbg
Други новини
Номер 1 за българския баскетбол
Откажи