Росен Барчовски: Големи промени за треньорите


Росен Барчовски: Големи промени за треньорите
(сн. BGbasket.com)
09-07-2020 09:29 | basketball.bg

Мениджър Национални отбори и развитие на подрастващи състезатели към БФБаскетбол Росен Барчовски, колегите му от Треньорската комисия и методиста на БФБаскетбол Петър Клечков са готови да представят „Единната програма за обучение на треньори“, придружена от „Методическо приложение“ за обучение на млади баскетболисти от 11 до 16-годишна възраст.

 

Още на следващото заседание на Управителния съвет на БФБаскетбол пък ще бъде представен и проекта за нов „Статут на треньора“, съгласуван с Наредбата за треньорските кадри на ММС.

 

Барчовски разясни пространно новите документи, които ще бъдат предоставени на всички треньори в България и да разкаже за цялата програма на Треньорската комисия за работа с кадрите у нас.

 

- Г-н Барчовски, какво представлява „Единната програма за обучение на треньори“, която разработихте?

 

В баскетболната общественост у нас отдавна се дискутира необходимостта от уеднаквяване на работата на треньорите с подрастващите. Разбира се, следвайки модерните изисквания и добрите примери. Беше създадена „Единна програма за обучение“, която е достояние на всички от миналата година. Треньорската комисия изготви допълнителен материал, наречен „Методическо приложение“, което е на практика учебно помагало към тази програма. Основната му цел е унифициране на треньорската дейност по отношение на планирането и методиката за работа с отделните възрасти. По-конкретно, да се даде точен отговор на фундаменталните въпроси: какво, кога, колко и как. Приложението включва пет взаимосвързани части, както следва: програма за 11/12; 13/14; 15/16-годишна възраст; защитна концепция; упражнения.

 

Целите, задачите и средствата за работа с деца и отбори до10 г. са на базата на първоначално запознаване с баскетбола, обучение чрез повече забавление и игри, запалване към играта, това е отделна тема, поради това, не е включена в този материал.

 

От 17 г. нагоре, при девойки и юноши, започва изграждането на високо ниво баскетбол, с по-голяма тактическа насоченост, което също не е тема на приложението. Въпреки, че акцентът в програмата за 15/16 г., кадети, е именно такъв. Не защото трябва да се намали работата по изграждането на техническите умения, напротив. Това е поради факта, че в първите две части, програмите за 11/12 и 13/14 г., е застъпена предимно работата за изграждане на фундаментите и основни принципи в отборната игра.

 

Философията на този материал, както и тази на треньорската комисия е, че треньорите задължително трябва да следват еднаква методика в отделните възрастови групи. Но изборът на средствата, упражненията, е индивидуална, творческа задача. В приложението е включена отделна част с набор от примерни упражнения.

 

Далеч съм от мисълта за всеобхватност. Със сигурност липсват, или не са застъпени подробно, някои основни задачи при работата с подрастващите, като: система за селекция и подбор; педагогическа, психологическа и мотивационна дейност; физическа подготовка; треньорско поведение. Смятам, че много важна задача на треньорската комисия е да работи по тези теми.

 

Нашата игра е много сложна в различни отношения. Треньорът трябва да работи за: перспективен подбор; да възпитава; да развива многообразни и специфични физически качества; да изгражда трудни техники; да съчетава предишните задачи с отборни действия, и т.н. Да не говорим за правилата, не познавам друг спорт с толкова ограничения. Само един пример, ние имаме правила за: 3 сек, 5 сек, 8 сек, 14 сек, 24 сек. Това го казвам, за да стане ясно, че е невъзможно всичко да бъде обхванато в един материал. И не е необходимо.

 

Убеден съм, че българските треньори имат нужда от такъв документ по отношение на планирането и методиката. Наричам го документ, за да стане ясно, че има задължителен характер. Не препоръчителен. Как ще се извършва реален контрол е друга, но много важна тема. Смятам, че в основата е личната амбиция за професионална реализация.

 

Окончателното създаване на единна програма, в детайли, „от А до Я“ е красива идея. Реализацията и, в точно подредени документи липсва и в най-развитите в баскетболно отношение държави. Иначе щяхме да извършим „copy-paste“, „копиране-поставяне“. Поради това, трябва да започнем с тази идея, и да я развиваме с участието на всички треньори - на по-старите, с опита им, и на младите, с новото им мислене. Така е в живота, има стари и млади, опитни и неопитни, талантливи, мотивирани и т.н.

 

От дългогодишния ми опит препоръчвам да се обединим в един план за работа. Без да умуваме. Това е доказано, че го можем. Ние обичаме да философстваме как няма да се получат нещата. Нека видим как да станат! Когато някъде грешим, да го поправим заедно и конструктивно. И да започнем здрава работа. Веднага!

 

- Какво ново ще се изисква от треньорите?

 

От миналата година е в сила Наредба за треньорските кадри на ММС. Всички федерации са длъжни да я изпълняват, а всички треньори, за да получат правоспособност, трябва да бъдат вписани в Регистъра на треньорските кадри на ММС. БФ Баскетбол изпрати Наредбата на всички баскетболни клубове веднага след нейното приемане през февруари 2019г. , така че те би трябвало да са запознати с нея. За съжаление изглежда, че, понеже крайният срок за вписване в регистъра е февруари 2021 г., повечето клубове и треньори тогава са приели, че имат време и са забравили за това задължение, а нещата наистина са спешни. След февруари 2021 г. БФ Баскетбол няма право да допусне треньори, които не са вписани в регистъра на ММС да бъдат картотекирани и да водят баскетболни мачове.

 

Ще поясня основните изисквания на Наредбата за заемане на длъжността треньор. На първо място е изискването за завършено висше образование, специалност „треньор по даден вид спорт“, степен бакалавър. Възможна е и комбинация от завършено, каквото и да е висше образование, степен бакалавър, придружено от завършена следдипломна квалификация, специалност “треньор по даден вид спорт“. В момента сме подали всички необходими документи до ММС за признаването на  тригодишната треньорска школа – „Треньорски сертификат на ФИБА Европа“ за международна треньорска квалификация по смисъла на Наредбата, която приема и такова образование като достатъчно за заемането на длъжността треньор.  Познавам добре нивото и работата на този курс. Вярвайте ми, много високо е.

 

Всеки треньор трябва да подаде документи за вписване в треньорския регистър на ММС. Редът и изискванията е точно описан в чл. 16 на Наредбата, а тя може да се види на сайта на ММС, където може да се свалят и необходимите формуляри. Подчертавам, регистрацията се извършва лично от треньора в ММС, не в БФ Баскетбол.

 

Успешното регистриране ще зависи от завършеното образование. С представени дипломи. Не с уверения за текущо образование или семестриално завършване.  Ако са от чужбина ще е необходим превод и легализация съгласно изискванията на Наредбата.  Трябва да е ясно за всички, че Наредбата на ММС не допуска изключения. Нито „временни лицензи“. Нито ще важат получени „постоянни лицензи“ без необходимото образование. Такива треньори няма да бъдат регистрирани, а ако не бъдат регистрирани нямат право официално да упражняват треньорската професия.

 

Единственото изключение в Наредбата е т.нар. „заварено положение“. Родените преди 31.12.1969 г. треньори с получен лиценз, без изпълнени условия за образование, ще бъдат регистрирани, но няма да имат право да повишават лиценза си.

 

Крайният срок за регистрация в ММС е 12.02.2021 г. До тогава ще може да се работи с досегашната регистрация и съответните лицензи. След това ще е невъзможно. Това означава, че клубовете трябва да имат предвид, че към крайния срок, в средата на следващия спортно състезателен сезон могат да останат без картотекирани треньори.

 

- Кои са основните промени в проекта на Статута на треньора, който Треньорската комисия ще предложи на Управителния съвет, и какво се цели с тях?

 

Във връзка с изискванията на ММС Треньорската комисия към БФ Баскетбол изготви проект на нов „Статут на треньора“. В него са включени изискванията и правилата за получаване на треньорска категория, т.нар. „лиценз“  и разбира се, го препраща към задължителните изисквания на Наредбата за образователен ценз. В този документ е определен необходимия стаж за придобиване на различните нива треньорски лиценз в БФ Баскетбол и възрастовите групи, с които може да се работи съобразно нивото на лиценза. Тук е мястото да спомена, че съгласно Наредбата е необходимо образование и вписване в Регистъра на треньорските кадри и на помощник треньорите. Статутът на треньора ще бъде обсъждан, и евентуално утвърден на следващото заседание на УС. Веднага след това ще бъде публикуван в официалния сайт на БФ Баскетбол. Треньорите и клубовете ще се запознаят с подробностите в него.

 

Един от най-често задаваните въпроси е ще може ли да се работи с временни лицензи. Няма да може след 12.02.2021 г. Не заради решение на федерацията, а поради невъзможността за регистриране в ММС съобразно Наредбата. Съзнавам добре сериозността на този проблем . Но в края на краищата, и клубовете, и треньорите много отдавна са известени за изискванията за определено образование. Бяха направени огромни компромиси, имаше предостатъчно време за получаване на нужното образование. Подобни, или даже много по-високи са условията за практикуване на определена професия в много сфери на обществения живот. Ние не можем да сме изключение.

 

В работния вариант на статута, в частта му за категоризация с необходим стаж и право за работа със съответните възрасти, се казва:

За придобиване на Лиценз DC, B и А - треньор по баскетбол, e необходим образователен ценз отговарящ на длъжността „треньор“ в Наредбата за треньорските кадри „специалност баскетбол “ и треньорски стаж съгласно таблица 1.

 

Позициите, на които може да бъде картотекиран в  БФ Баскетбол един треньор съобразно лиценза си са описани в Таблица 1.

 

Таблица 1

Лиценз

Треньорски стаж

Позиции, които може да заема:

D

Без стаж

-        старши-треньори за възрасти: До 10/12 г.

-        пом. треньори за възрасти: До 10/12/14/16 г.

 

C

две календарни години с Лиценз D

 

-        старши-треньори за възрасти: До 10/12/14

-        пом. треньори за възрасти:  До10/12/14/16/19/Агрупа

 

B

две календарни години с Лиценз С

 

-        старши-треньори за възрасти: До10/12/14/16/19/А група

-        пом. треньори за възрасти:  До10/12/14/16/19/А група/НБЛ

 

A

две календарни години с Лиценз В

 

-        старши-треньори за възрасти: До10/12/14/16/19/А група/НБЛ

-        пом. треньори за възрасти: До10/12/14/16/19/А група/НБЛ

 

 

Тук ще подчертая нещо много важно - състезатели, които са били записани в тимовия лист на националните отбори за мъже и жени, в официални състезания, администрирани от ФИБА, и са регистрирани в ММС като треньори, ще имат право да получат веднага лиценз „В“ след явяване на изпит.

 

Всички клубове и треньори трябва от сега да имат предвид тези правила. Скоро предстои картотекиране за сезон 2020/21. А крайната дата 12.02.2021 г. е по време на сезона. Ясно е какво означава това. Длъжен съм да отправя предупреждение, няма да има повече компромиси. Такива действия не са законосъобразни и възможни с извънредни решения на УС на БФБаскетбол, нейният председател, треньорската и лицензионната комисии, или от когото и да било. За пореден път повтарям, без регистрация в треньорския регистър на ММС е невъзможно лицензиране в БФ Баскетбол, съответно и получаване на право за работа чрез картотекиране за състезанията.

 

- Ще има ли изпити за треньорите и каква ще е процедурата за провеждането им?

 

БФБаскетбол създава нова система за получаване, затвърждаване и повишаване на съответната категория лиценз, според „Статут на треньора“. Само за регистрираните в ММС. Треньорите ще се явяват на теоретичен и практически изпит пред Лицензионната комисия. Такава е практиката в най-развитите европейски държави в баскетболно отношение. Крайно време беше да я въведем и ние.

 

На следващото заседание на УС на БФБаскетбол трябва да се приеме устройствен правилник на Лицензионната комисия. В него ще бъдат определени условията и организацията за изпита, в детайли. Основата за образование е „Единната програма за обучение“ и методическите приложения към нея. Това са основните източници за информация. Без да се изключват други, напротив, ще се насърчава ползването на модерна информация. На тази база ще бъде изготвен изпитния конспект.

 

Треньорите трябва да се готвят за теоретичен изпит, според нивото на лиценз , за което кандидатстват, както и за провеждане на тематична тренировка, ако са издържали теоретичния изпит.

 

Подробна информация за тази тема ще има до 31.07.2020.

 

Организационните промени и методическите указания, за които говорих по-горе, са правна основа. Трябва да се спазват безусловно.

 

Треньорската комисия планира и други действия и мероприятия, свързани с повишаването на професионалното ниво на треньорите, съответно и с развитието на баскетболистите и отборите.

 

- Какви?

 

Ще продължим с редовните тематични семинари. За съжаление, общата карантина забави този процес, планираме национален семинар през септември, както и два регионални по време на държавните финали през август.

 

Част от плана ни е и подготовката на националните селекции. Бяха отменени всички европейски първенства за подрастващи, както и световното за юноши до 17-годишна възраст у нас. Независимо от този крайно неприятен факт, БФБаскетбол организира лагери за всички национални гарнитури в периода август/септември това лято. Ние сме единствената федерация в България, а, мисля и в целия останал свят, която предприема такова мащабно действие за развитие на младите си спортисти точно в този момент. Централизирана подготовка на седем национални гарнитури в двата пола, с участието на около 100 от най-талантливите ни млади баскетболисти, под ръководството на 14 от най-качествените и перспективни български треньори е сериозен, професионален проект. Изисква и голямо финансиране, особено в тази тежка ситуация, с целия риск от тази епидемия. Това трябва да бъде оценено от цялата ни спортна общественост

 

Освен това решихме да завършим Държавните първенства за подрастващи. БФБаскетбол взе решение да се проведат всички предвидени финални състезания и турнири за сезон 2019/20 в периода от средата на юли до края на август. Отчетохме необходимостта от тези състезания, съобразявайки се със желанието на повечето клубове, треньори, състезатели и родители, осъзнавайки огромния риск от тази объркана за целия свят ситуация. Трябва да се оцени това смело действие. Имаше далеч по-лесно и сигурно решение в управленско отношение - да се отменят състезанията напълно, или да се лимитират чувствително. Това би било презастраховане за спокойствие на федерацията, но и за сметка на развитието на баскетбола ни. Избрахме първия вариант, и съм убеден, че по този начин ще останем честни към любимата ни игра.

 

Искам да обърна специално внимание на тригодишната Програма за развитие на БФБаскетбол, изготвена от Виктор Кирков. Тя е изготвена и насочена към цялата ни баскетболна общественост, не само към администрацията на федерацията. Обект и субект са всички свързани със спорта ни. Убеден съм, че това е модерен, професионален и иновативен проект, изготвен от човек с „нова визия“. Голяма част от нас са затънали в „старото мислене“. То свърши, връщане назад няма. Освен в приятните ни спомени на кафе. Сигурен съм, че много малка част от баскетболните хора са я прочели в детайли, още по-малка са я осъзнали. Такива сме, не оценяваме знанията и труда на другите. Ние знаем как „да се правят нещата“. „Липсата на качествен продукт, генериращ ползи и приходи е проблем на държавата, общините, федерацията, ръководствата на клубовете и т.н.“, не и на нас, като треньори. Това е пагубно мислене!

 

Във тази връзка искам да посоча една от новите идеи. Изграждане на система за „кредити“. Основната цел е треньорите да затвърждават лицензите си и правото си на картотекиране, НЕ чрез задължителни присъствия на курсове и семинари. А, чрез различни инициативи, с които да покрият необходимия брой кредити. Като например: присъствие на семинари у нас и в чужбина; представяне на собствена лекция по време на семинарите; активен превод на чуждестранни лектори; собствена публикация на различни теми; иновации и др. Целта е да се стимулират треньорите към постоянно образование и усъвършенстване., включително в педагогическо отношение, модерни знания за режим на възстановяване, хранене, физическа подготовка. Тези неща са невъзможни без добро владеене на английски език, както и способност за ползване на модерни технологии.

 

Отлично съзнавам, че изнесох голяма информация. Която ще доведе до многобройни въпроси. Ще им отговорим своевременно в предстоящите за публикуване материали. Ще го правим и по време на държавните финали за подрастващи, както и на семинарите. Готов съм лично да разговарям с всеки треньор на тези теми.

 

Искам да изкажа личната си благодарност към членовете на треньорската комисия и специално към председателя и Иван Чолаков за проявените усилия. Както и към Цанко Цанков, Петър Клечков, и особено към Васил Христов за изработване на материалите и документите. Това е огромен обем работа. Обръщам се към тези, които са готови с критики, без да са създали нищо писмено. Изпитвам огромен респект към производителите на класни,силни състезатели. Не на играчи, всички могат да играят, малцина са тези, които умеят да се състезават за победи. Точно към тези треньори ми е призива, да бъдат много по-активни в идейно, организационно и методическо отношение. И да напишат нещо, което ще е в обща полза. Също и към председателя на федерацията Георги Глушков за доверието и помощта, която ни оказва във всички отношения.

 


 

 Харесайте BGbasket.com във Facebook

 

 Следвайте BGbasket.com в Instagram

Абонирате за канала ни в 


BGbasket.com има нужда от Вас, за да продължи да съществува

Подкрепете BGbasket.com


Коментари
betway
Други новини
Номер 1 за българския баскетбол
Откажи