Наказаха президента на Черноморец за един мач


Наказаха президента на Черноморец за един мач
(сн. НБЛ)
12-02-2022 18:57 | nbl.basketball.bg

На заседание, проведено на 09.02.2022 г., Дисциплинарно-административният съвет (ДАС) на Националната баскетболна лига (НБЛ) разгледа доклада на Владимир Атанасов - дежурен представител на БФБ от среща № 83 между отборите на Балкан и Шумен, проведена на 05.02.2022 г. в гр. Ботевград. Въз основа на доклада, на основание чл. 15, ал. 1 във връзка с чл. 25, ал. 1 от Дисциплинарно-административните правила (ДАП) на НБЛ, предвид липсата на депозирано от заинтересованите лица възражение по см. на чл. 18 от ДАП, Дисциплинарно-административният съвет указва:

„на БК „Балкан“ да приведе в състояние, съответстващо на нормативната уредба, оборудването в спортната зала, лицензирана от Комисията на БФБ по материално-техническата база (арг. от чл. 7 от Правилата за провеждане на държавно първенство – мъже на НБЛ (Правилата).

В доклада на дежурния представител на БФБ е посочено несъответствие на оборудването, а именно: В нарушение на чл.7, ал.1, т.14 от Правила за провеждането на държавно първенство-мъже НБЛ: Неработеща червена линейна индикация (светеща линия, отчитаща времетраенето на изтекъл период) по целия периметър на таблото, намиращо се вляво от секретарската маса погледнато към игралното поле.

Указанието следва да бъде изпълнено до следващия домакински мач на отбора, в противен случай на същия ще бъде наложена санкция, съгласно чл. 8, ал. 3, предложение 2-ро от Правилата.

ДАС разгледа доклада на Борислав Пелтеков - дежурен представител на Рилски спортист и  Академик Пловдив, проведена на 05.02.2022 г. в гр. Самоков и реши:

„Налага на Златин Георгиев, състезател с № 12 от отбора на БК „Рилски Спортист“, глоба в размер на 100 (сто) лева на основание чл.34, т.1 от ДАП на НБЛ, за техническо нарушение, отсъдено в среща № 84 между отборите на БК “Рилски спортист” и БК “Академик Пловдив”, проведена на 05.02.2022 г.

На основание чл. 29 от ДАП на НБЛ, решението по т.1 не подлежи на обжалване.

Мотиви: Съгласно доклада на дежурния представител на БФБ, на състезателя с № 12 от отбора на БК „Рилски Спортист“ – Златин Георгиев – е отсъдено техническо нарушение за протест след съдийско отсъждане. Нарушението е първо за настоящия сезон на състезателя и е конкретно определено по размер в ДАП.

Въз основа на  доклада на Красимир Стойнов - дежурен представител на Берое – Левски от 07.02.2022 г., в гр. Стара Загора ДАС реши:

„Налага на Мартин Сотиров, състезател с № 4 от отбора на БК „Берое“, глоба в размер на 100 (сто) лева на основание чл.34, т.1 от ДАП на НБЛ, за техническо нарушение, отсъдено в среща № 81 между отборите на БК „Берое“ и БК “Левски”, проведена на 07.02.2022 г.

На основание чл. 29 от ДАП на НБЛ, решението по т.1 не подлежи на обжалване.

Мотиви: Съгласно доклада на дежурния представител на БФБ, при оставащи 3:56 минути от четвъртата част, на състезателя с № 4 от отбора на БК “Берое” – Мартин Сотиров е отсъдено техническо нарушение за отправена обидна квалификация към съдия. Нарушението е първо за сезона за състезателя, което предопределя размера на наказанието му.

Въз основа на доклада на София Масларова - дежурен представител на  Черноморец Бургас -  Спартак Плевен от 07.02.2022 г. в гр. Бургас ДАС реши:

„Налага на Тодор Тодоров - помощник-треньора на отбора на БК „Спартак Плевен“, глоба в размер на 200 (двеста) лева на основание чл.35, т.3 от ДАП на НБЛ, за техническо нарушение, отсъдено в среща № 68 между отборите на БК “Черноморец Бургас” и БК “Спартак Плевен”, проведена на 07.02.2022 г.

На основание чл. 29 от ДАП на НБЛ, решението по т.1 не подлежи на обжалване.

Мотиви: Съгласно доклада на дежурния представител на БФБ, в 4:53 минута на срещата е отсъдено техническо нарушение за реакция срещу съдийско отсъждане на помощник-треньора на БК „Спартак Плевен“ – Тодор Тодоров. Нарушението е второ за сезона за длъжностното лице, което предопределя размера на наказанието му.

Въз основа на същия доклад ДАС:

„Налага на Георги Боянов, състезател с № 24 от отбора на БК „Черноморец Бургас“, глоба в размер на 500 (петстотин) лева на основание чл.34, т.3 от ДАП на НБЛ, за техническо нарушение, отсъдено в среща № 68 между отборите на БК „Черноморец Бургас“ и БК “Спартак Плевен”, проведена на 07.02.2022 г.

На основание чл. 27 от ДАП, решението подлежи на обжалване пред Арбитражната комисия на БФБ, в едноседмичен срок от уведомяването за същото.

Мотиви: Според доклада на дежурния представител на БФБ, в 5:07 минута  на срещата е отсъдено техническо нарушение на Георги Боянов – състезател с № 24 от отбора на БК „Черноморец Бургас“, за умишлено отплесване на топката след отбелязан кош, с което възпрепятства бързото и вкарване в игра. Нарушението е пето за сезона за състезателя, което предопределя размера на наказанието.

ДАС разгледа доклада на Пламен Минков  - дежурен представител на БФБ от среща № 82 между отборите на  Черно море Тича и Черноморец Бургас, проведена на 04.02.2022 г. в гр. Варна и реши:

Налага на Георги Боянов, състезател с № 24 от отбора на БК „Черноморец Бургас“, глоба в размер на 400 (четиристотин) лева на основание чл.34, т.3 от ДАП на НБЛ, за техническо нарушение, отсъдено в среща № 82 между отборите на БК „Черно море Тича“ и БК „Черноморец Бургас“, проведена на 04.02.2022 г.

На основание чл. 27 от ДАП, решението подлежи на обжалване пред Арбитражната комисия на БФБ, в едноседмичен срок от уведомяването за същото.

Мотиви: Според доклада на дежурния представител на БФБ по време на срещата е отсъдено техническо нарушение на Георги Боянов – състезател с № 24 от отбора на БК „Черноморец Бургас“. Нарушението е четвърто за сезона за състезателя, което предопределя размера на наказанието.

Налага на БК „Черноморец Бургас“, имуществена санкция в размер на 100 (сто) лева на основание чл.35, т.1 от ДАП на НБЛ, за техническо нарушение, отсъдено на отборната скамейка в среща № 82 между отборите на БК „Черно море Тича“ и БК „Черноморец Бургас“, проведена на 04.02.2022 г.

На основание чл. 29 от ДАП на НБЛ, решението по т.2 не подлежи на обжалване.

Мотиви: Съгласно доклада на дежурния представител на БФБ, на отборната скамейка на БК „Черноморец Бургас“ е отсъдено техническо нарушение. Нарушението е първо за сезона, което предопределя размера на наказанието.

Налага на президента на БК „Черноморец Бургас“ – Васил Стоянов - глоба в размер на 1000 (хиляда) лева и принудителна мярка - лишаване от длъжностни права за една среща, считано от датата на постановяване на настоящото решение, на основание чл. 35, т. 4 ДАП на НБЛ за отправени обидни думи и заплахи срещу длъжностно лице в среща № 82 между отборите на БК „Черно море Тича“ и БК „Черноморец Бургас“, проведена на 04.02.2022 г.

На основание чл. 27 от ДАП, решението подлежи на обжалване пред Арбитражната комисия на БФБ, в едноседмичен срок от уведомяването за същото.

Мотиви: В доклада на дежурния представител е посочено, че след края на срещата - Васил Стоянов - президент на БК „Черноморец Бургас“ се е държал невъздържано, като изправен пред съдийската  маса е отправял обидни думи и заплахи към съдията Калоян Костов.  Посоченото е групо нарушение на разпоредбите на ДАП на НБЛ, като ДАС вече няколко пъти отправи предупреждения и указания към БК „Черноморец Бургас“ заради поведението на президента на клуба – г-н Васил Стоянов.  Предвидените наказания в чл.35, т.4, от ДАП на НБЛ се прилагат кумулативно, поради което при нарушаване на разпоредбата се налагат както глоба, така и принудителна мярка лишаване от длъжностни права. В чл. 35 т.4 от ДАП на НБЛ е посочен строго определен размер на глобата – 1000 /хиляда/ лева и принудителната мярка – лишаване от длъжностни права за срок от една среща, считано от датата на постановяване на настоящото решение, именно поради това, ДАС налага горепосочените наказания кумулативно.

Налага на Димитър Найденов* - старши-треньор на БК „Черноморец Бургас“, глоба в размер на 100 (сто) лева на основание чл.35, т.1 от ДАП на НБЛ, за техническо нарушение, отсъдено в среща № 82 между отборите на БК „Черно море Тича“ и БК „Черноморец Бургас“, проведена на 04.02.2022г.

На основание чл. 29 от ДАП на НБЛ, решението по т.2 не подлежи на обжалване.

Мотиви: Съгласно доклада на дежурния представител на БФБ, на Димитър Найденов - старши-треньор на БК „Черноморец Бургас“ е отсъдено техническо нарушение. Нарушението е първо за сезона за длъжностното лице, което предопределя размера на наказанието.

 

*Б.р. заради проблеми с лицензирането в ММС не всички треньори са вписани в тимовия лист на отбора си.

 

- Подкрепете ни и като се абонирате за канала ни в YouTube


 

Харесайте BGbasket.com във Facebook

 

Следвайте BGbasket.com в Instagram


Тагове: НБЛ - мъже, Черноморец, Васил Стоянов
BGbasket.com има нужда от Вас, за да продължи да съществува

Подкрепете BGbasket.com


Коментари
betway
Други новини
Номер 1 за българския баскетбол
Откажи