ДАС наложи глоби за общо 900 лева след поредното си заседание


ДАС наложи глоби за общо 900 лева след поредното си заседание
(сн. НБЛ)
08-06-2022 15:19 | nbl.basketball.bg | BGbasket.com

Дисциплинарно-административният съвет (ДАС) на Националната баскетболна лига (НБЛ) разгледа на заседание, проведено на 7.06.2022 г. доклада на Ивелин Тонков - дежурен представител на БФБ от среща №2 (плейоф – 3-то място) между отборите на Спартак Плевен и Левски, проведена на 05.06.2022г. в гр. Плевен.

Въз основа на доклада, на основание чл. 15, ал. 1 във връзка с чл. 25, ал. 1 от Дисциплинарно-административните правила (ДАП) на НБЛ, предвид липсата на депозирано от заинтересованите лица възражение по см. на чл. 18 от ДАП, Дисциплинарно-административният съвет реши:

 

„Налага на БК Спартак Плевен имуществена санкция в размер на 500 (петстотин) лева на основание чл. 40 т.4 от ДАП на НБЛ във връзка с чл.7, ал.1, т.14 и т.15 от „Правила за провеждане на държавно първенство мъже – НБЛ“ за неизправни измервателни уреди в среща №2 (плейоф – 3-то място) между отборите на БК Спартак Плевен и БК Левски, проведена на 05.06.2022 г.

 

На основание чл. 27 от ДАП на НБЛ, решението по т.1 подлежи на обжалване пред Арбитражната комисия на БФБаскетбол, в едноседмичен срок от уведомяването за същото.

 

Мотиви: Според доклада на дежурния представител на БФБ, на таблото в ляво от секретарската маса жълтата линейна индикация за часовника 24/14 секунди свети отчасти и непълно, което е нарушение на чл.7, ал.1, т.15 от Правилата за провеждане на държавно първенство мъже – НБЛ. Също така червената светлинна линейна индикация по двете табла не работи по целия периметър а само отчасти, което е нарушение на чл.7, ал.1, т.14 от Правилата за провеждане на държавно първенство мъже – НБЛ. С предишно решение, ДАС отправи указание до БК Спартак Плевен да бъдат отстранени нередовностите на измервателните уреди до следващата среща на клуба. С оглед фактите, изложени в доклада на дежурния представител, указанията на ДАС не са изпълнени. Предвидената имуществена санкция в чл.40 т.4 от ДАП на НБЛ е до 500 лева. Предвид това, че има отправено предупреждение, както и неколкократно наложени санкции от ДАС и това че нередовностите не са отстранени, ДАС налага санкция в размер на 500 (петстотин) лева.

 

Налага на БК Спартак Плевен, имуществена санкция в размер на 100 (сто) лева, на основание чл.37, т.7 от ДАП на НБЛ - за хвърляне на предмети на терена, които не са опасни за здравето на участниците, в среща №2 (плейоф – 3-то място) между отборите на БК Спартак Плевен и БК Левски, проведена на 05.06.2022 г.

 

На основание чл. 29 от ДАП на НБЛ, решението по т.2 не подлежи на обжалване.

 

Мотиви: Съгласно доклада на дежурния представител на БФБ, преди началото на четвъртата част на срещата, привърженици на домакините от БК Спартак Плевен са хвърлили предмет на игрището – дамска шапка, която попада в категория предмети незастрашаващи здравето на участниците. Предвидената имуществена санкция в чл.37 т.7 от ДАП на НБЛ е от 100 до 300 лева за всеки хвърлен предмет. Предвид броя на хвърлените предмети и техния вид, ДАС налага санкция в горепосочения минимален размер.

 

Налага на Джервон Пресли, състезател с № 4 от отбора на БК Спартак Плевен, глоба в размер на 300 (триста) лева на основание чл.34, т.3 от ДАП на НБЛ, за техническо нарушение, отсъдено в среща №2 (плейоф – 3-то място) между отборите на БК Спартак Плевен и БК Левски, проведена на 05.06.2022г.

 

На основание чл. 27 от ДАП на НБЛ, решението по т.3 подлежи на обжалване пред Арбитражната комисия на БФБаскетбол, в едноседмичен срок от уведомяването за същото.

 

Мотиви: Според доклада на дежурния представител на БФБ по време на срещата е отсъдено техническо нарушение на Джервон Пресли – състезател с №4 от отбора на БК Спартак Плевен за неетично поведение, състоящо се в демонстративно събуване на панталоните си. Нарушението е трето за сезона за състезателя, което предопределя размера на наказанието.

 


 

 Харесайте BGbasket.com във Facebook

 

 Следвайте BGbasket.com в Instagram

Абонирате за канала ни в 


Тагове: НБЛ - мъже, Левски, Спартак Плевен
Comments
winbet
Other News
Номер 1 за българския баскетбол
Откажи