Рилски спортист и Спартак с глоби от ДАС


Рилски спортист и Спартак с глоби от ДАС
(сн. НБЛ)
17-05-2022 10:11 | nbl.basketball.bg | BGbasket.com

Рилски спортист и Спартак Плевен получиха глоби след първите два мача между двата тима от полуфиналите в НБЛ. Ето и решенията на ДАС:

 

На заседание, проведено на 16.05.2022 г., Дисциплинарно-административният съвет (ДАС) на Националната баскетболна лига (НБЛ) разгледа доклада на   Борислав Пелтеков - дежурен представител на БФБ от среща № 1 (плейоф - полуфинали) между отборите на БК „Рилски спортист“ и БК “Спартак Плевен”, проведена на 13.05.2022 г. в   Самоков. Въз основа на доклада, на основание чл. 15, ал. 1 във връзка с чл. 25, ал. 1 от Дисциплинарно-административните правила (ДАП) на НБЛ, предвид липсата на депозирано от заинтересованите лица възражение по см. на чл. 18 от ДАП, Дисциплинарно-административният съвет реши:

„Налага на Златин Георгиев, състезател с № 12 от отбора на БК „Рилски Спортист“, глоба в размер на 200 (двеста) лева на основание чл.34, т.3 от ДАП на НБЛ, за техническо нарушение, отсъдено в среща № 1 (плейоф - полуфинали) между отборите на БК „Рилски спортист“ и БК “Спартак Плевен”, проведена на 13.05.2022 г.

 

На основание чл. 29 от ДАП на НБЛ, решението по т.1 не подлежи на обжалване.

 

Мотиви: Съгласно доклада на дежурния представител на БФБ, на състезателя с № 12 от отбора на БК „Рилски Спортист“ – Златин Георгиев – е отсъдено техническо нарушение. Нарушението е второ за настоящия сезон за състезателя, което предопределя размера на наказанието.

 

Налага на БК „Рилски Спортист“ имуществена санкция в размер на 500 (петстотин) лева на основание чл. 37 т.1 от ДАП на НБЛ за нарушаване на установения ред по време на среща по баскетбол от зрители до две лица в среща № 1 (Плейоф – полуфинали) между отборите на БК „Рилски Спортист“ и БК „Спартак Плевен“, проведена на 13.05.2022 г.

 

На основание чл. 27 от ДАП на НБЛ, решението по т.2 подлежи на обжалване пред Арбитражната комисия на БФБ, в едноседмичен срок от уведомяване за същото.

 

Мотиви: Според доклада на дежурния представител на БФБ, при оставащи 7 (седем) минути и 26 (двадесет и шест) секунди на втората четвърт, срещата е била временно прекъсната поради, това че съдията Калоян Костов е бил заслепен със зелен лазер от фенове на БК „Рилски Спортист“ докато е докладвал с жестикулация своето решение пред секретарската маса. Това се явява нарушение чл.37 т.1 от ДАП на НБЛ. Предвиденото наказание в чл.37, т.1, от ДАП на НБЛ е имуществена санкция в размер до 3000 (три хиляди) лева. С оглед характера на установеното нарушение, ДАС на НБЛ налага на БК “Рилски Спортист“ имуществена санкция в размер на 500 (петстотин) лева.“

 

Въз основа на същия доклад ДАС:

Налага на Симеон Илиев - състезател с № 7 от отбора на БК „Спартак Плевен“ – глоба в размер на 300 (триста) лева на основание чл.34, т.3 от ДАП на НБЛ, за техническо нарушение, отсъдено в среща № 1 (плейоф - полуфинали) между отборите на БК „Рилски спортист“ и БК “Спартак Плевен”, проведена на 13.05.2022 г.

 

На основание чл. 27 от ДАП на НБЛ, решението по т.1 подлежи на обжалване пред Арбитражната комисия на БФБ, в едноседмичен срок от уведомяването за същото.

Мотиви: Съгласно доклада на дежурния представител на БФБ, на състезателя с №7 от отбора на  БК „Спартак Плевен“ – Симеон Илиев – е отсъдено техническо нарушение. Нарушението е трето за сезона за състезателя, което предопределя размера на наказанието.

 

Налага на Симеон Илиев - състезател с № 7 от отбора на БК „Спартак Плевен“ – глоба в размер на 400 (четиристотин) лева на основание чл.34, т.3 от ДАП на НБЛ, за техническо нарушение, отсъдено в среща № 1 (плейоф - полуфинали) между отборите на БК „Рилски спортист“ и БК “Спартак Плевен”, проведена на 13.05.2022 г.

 

На основание чл. 27 от ДАП на НБЛ, решението по т.2 подлежи на обжалване пред Арбитражната комисия на БФБ, в едноседмичен срок от уведомяването за същото.

Мотиви: Съгласно доклада на дежурния представител на БФБ, на състезателя с №7 от отбора на  БК „Спартак Плевен“ – Симеон Илиев – е отсъдено второ техническо нарушение. Нарушението е четвърто за сезона за състезателя, което предопределя размера на наказанието.“

 

Въз основа на доклада на Красимир Стойков от мача между Рилски спортист и Спартак Плевен от 15 май ДАС реши:

„Налага на Николай Стоянов, състезател с № 8 от отбора на БК „Спартак Плевен“, глоба в размер на 100 (сто) лева на основание чл.34, т.1 от ДАП на НБЛ, за техническо нарушение, отсъдено в среща № 3 (плейоф - полуфинали) между отборите на БК “Рилски спортист” и БК “Спартак Плевен”, проведена на 15.05.2022 г.

 

На основание чл. 29 от ДАП на НБЛ, решението по т.1 не подлежи на обжалване.

 

Мотиви: Съгласно доклада на дежурния представител на БФБ, на състезателя с № 8 от отбора на БК „Рилски Спортист“ – Николай Стоянов – е отсъдено техническо нарушение. Нарушението е първо за настоящия сезон на състезателя и е конкретно определено по размер в ДАП.“

На базата на същия доклад ДАС:

„Указва:

на БК „Рилски спортист“ да приведе в състояние, съответстващо на нормативната уредба, оборудването в спортната зала, лицензирана от Комисията на БФБ по материално-техническата база (арг. от чл. 7 от Правилата за провеждане на държавно първенство – мъже на НБЛ (Правилата).

В доклада на дежурния представител на БФБ са посочени несъответствия на оборудването, а именно:

  1. В нарушение на чл.7, ал.1 от Правила за провеждането на държавно първенство-мъже НБЛ – Частично неработеща червена линейна индикация (светеща линия) по целия периметър на дясното табло (гледано от секретарската маса към игрището), отчитаща времетраенето на изтекъл период - т.14).
  2. В нарушение на чл.7, ал.1 от Правила за провеждането на държавно първенство-мъже НБЛ – Напълно неработеща жълта линейна индикация (светеща линия) по целия периметър на дясното табло (гледано от секретарската маса към игрището), отчитаща времетраенето на изтекъл период - т.15).

Указанието следва да бъде изпълнено до следващия домакински мач на отбора, в противен случай на същия ще бъде наложена санкция, съгласно чл. 8, ал. 3, предложение 2-ро от Правилата.“

 

Наказаха Балкан с два мача без публика заради саморазправа на фен със съдиите

 

- Подкрепете ни и като се абонирате за канала ни в YouTube


 

Харесайте BGbasket.com във Facebook

 

Следвайте BGbasket.com в Instagram


Тагове: НБЛ - мъже, ДАС, Рилски спортист, Спартак Плевен
BGbasket.com има нужда от Вас, за да продължи да съществува

Подкрепете BGbasket.com


Comments
betway
Other News
Номер 1 за българския баскетбол
Откажи