Andrej Mitrevski | #4 | PG

Nationality:North Macedonia
Birth Date:17-09-2003
Height:185 cm
North Macedonia (U 16) North Macedonia (U 16)

Other News