Спортен център

Спортен център
Град:Рожае
Адрес:Царине 2, 84310 Рожае, Черна гора
Телефон::+382 51 271 034
Капацитет:2 500
Инфо:

Пълно име: "Спортен център Рожае"

Известен още като: "Спортен център Банджово Брдо"

Други новини