Общото събрание на БФБ гласува бюджета за 2009 година


Общото събрание на БФБ гласува бюджета за 2009 година
Иван Ценов и Михаил Михов
08-12-2008 17:34

Най-големи дискусии на днешното Общо събрание на БФБ предизвика точка 3 от Дневния ред – Промени и допълнения в системата от показатели за оценка и финансово подпомагане на дейностите на Баскетболните клубове от ДАМС. Приет бе и нов Устав на федерацията, съобразен с най-новите законови изисквания.
 
Без разисквания бе приет бюджетът на федерацията за 2009 г., който е изцяло в духа на Програмата за развитие. Бюджетът предвижда приходи от 2 110 144 лв. От тях от ДАМС ще дойдат 880 000 лв., а още 800 000 лв. са предвидени от продажбата на телевизионните права и рекламни договори. Предвидените разходи за подготовка и въстановяване на националните отбори пък са съответно 546 000 лв. и 43 944 лв. за държавния спортен календар са отделени 613 160 лв., а за международни прояви – 451 740 лв.

Разпределение на бюджета на БФБ за 2009 година
 

Коментари
Други новини
Номер 1 за българския баскетбол
Откажи