Евробаскет 2019 момчета (16) | Дивизия B (ФИНАЛ)
1 Кръг
17-08-2019 Полша (16)
Холандия (16)
Бемакс Арена
Подгорица
71
58
Статистика
Евробаскет 2019 момчета (16) | Дивизия B (Мач за 3/4 място)
17-08-2019 Черна гора (16)
Дания (16)
Бемакс Арена
Подгорица
54
85
Статистика
Евробаскет 2019 момчета (16) | Дивизия B (Полуфинали)
16-08-2019 Холандия (16)
Дания (16)
Бемакс Арена
Подгорица
73
68
Статистика
16-08-2019 Полша (16)
Черна гора (16)
Бемакс Арена
Подгорица
72
65
Статистика
Евробаскет 2019 момчета (16) | Дивизия B (Мачове за 5/8 място)
16-08-2019 България (16)
Румъния (16)
Бемакс Арена
Подгорица
79
77
Статистика
16-08-2019 Чехия (16)
Белгия (16)
Бемакс Арена
Подгорица
87
93
Статистика
2 Кръг
17-08-2019 Чехия (16)
Румъния (16)
Бемакс Арена
Подгорица
92
69
Статистика
17-08-2019 Белгия (16)
България (16)
Спортен и културен център УЧГ
Подгорица
74
57
Статистика
Евробаскет 2019 момчета (16) | Дивизия B (Мачове за 9/12 място)
1 Кръг
16-08-2019 Швеция (16)
Украйна (16)
Комплекс Верде
Подгорица
65
92
Статистика
16-08-2019 Португалия (16)
Великобритания (16)
Комплекс Верде
Подгорица
69
73
Статистика
2 Кръг
17-08-2019 Швеция (16)
Португалия (16)
Комплекс Верде
Подгорица
65
67
Статистика
17-08-2019 Украйна (16)
Великобритания (16)
Комплекс Верде
Подгорица
83
60
Статистика
Евробаскет 2019 момчета (16) | Дивизия B (Мачове за 13/16 място)
1 Кръг
16-08-2019 Ирландия (16)
Финландия (16)
Комплекс Верде
Подгорица
64
83
Статистика
16-08-2019 Унгария (16)
Исландия (16)
Комплекс Верде
Подгорица
90
62
Статистика
2 Кръг
17-08-2019 Ирландия (16)
Исландия (16)
Комплекс Верде
Подгорица
67
75
Статистика
17-08-2019 Финландия (16)
Унгария (16)
Комплекс Верде
Подгорица
91
61
Статистика
Евробаскет 2019 момчета (16) | Дивизия B (Мачове за 17/20 място)
1 Кръг
16-08-2019 Кипър (16)
Словакия (16)
Спортен и културен център УЧГ
Подгорица
65
59
Статистика
16-08-2019 Грузия (16)
Беларус (16)
Спортен и културен център УЧГ
Подгорица
61
68
Статистика
2 Кръг
17-08-2019 Словакия (16)
Грузия (16)
Спортен и културен център УЧГ
Подгорица
87
86
Статистика
17-08-2019 Кипър (16)
Беларус (16)
Спортен и културен център УЧГ
Подгорица
42
56
Статистика
Евробаскет 2019 момчета (16) | Дивизия B (Мачове за 21/24 място)
1 Кръг
16-08-2019 Косово (16)
Швейцария (16)
Спортен и културен център УЧГ
Подгорица
55
68
Статистика
16-08-2019 Норвегия (16)
Австрия (16)
Спортен и културен център УЧГ
Подгорица
53
73
Статистика
2 Кръг
17-08-2019 Швейцария (16)
Австрия (16)
Спортен и културен център УЧГ
Подгорица
71
72
Статистика
17-08-2019 Косово (16)
Норвегия (16)
Бемакс Арена
Подгорица
44
84
Статистика
Евробаскет 2019 момчета (16) | Дивизия B (Четвъртфинали)
1 Кръг
15-08-2019 Холандия (16)
България (16)
Бемакс Арена
Подгорица
102
90
Статистика
15-08-2019 Дания (16)
Румъния (16)
Бемакс Арена
Подгорица
86
70
Статистика
15-08-2019 Полша (16)
Чехия (16)
Бемакс Арена
Подгорица
89
77
Статистика
15-08-2019 Белгия (16)
Черна гора (16)
Бемакс Арена
Подгорица
72
79
Статистика
Евробаскет 2019 момчета (16) | Дивизия B (Елиминации за 9/16 място)
15-08-2019 Швеция (16)
Ирландия (16)
Комплекс Верде
Подгорица
82
74
Статистика
15-08-2019 Финландия (16)
Украйна (16)
Комплекс Верде
Подгорица
76
92
Статистика
15-08-2019 Португалия (16)
Унгария (16)
Комплекс Верде
Подгорица
69
63
Статистика
15-08-2019 Исландия (16)
Великобритания (16)
Комплекс Верде
Подгорица
83
84
Статистика
Евробаскет 2019 момчета (16) | Дивизия B (Елиминации за 17/24 място)
15-08-2019 Косово (16)
Кипър (16)
Спортен и културен център УЧГ
Подгорица
54
71
Статистика
15-08-2019 Словакия (16)
Швейцария (16)
Спортен и културен център УЧГ
Подгорица
80
53
Статистика
15-08-2019 Грузия (16)
Норвегия (16)
Спортен и културен център УЧГ
Подгорица
78
62
Статистика
15-08-2019 Беларус (16)
Австрия (16)
Спортен и културен център УЧГ
Подгорица
76
56
Статистика
Евробаскет 2019 момчета (16) | Дивизия B (Група A)
08-08-2019 Полша (16)
Швеция (16)
Бемакс Арена
Подгорица
74
59
Статистика
08-08-2019 Унгария (16)
Косово (16)
Бемакс Арена
Подгорица
78
40
Статистика
08-08-2019 Норвегия (16)
България (16)
Бемакс Арена
Подгорица
64
92
Статистика
2 Кръг
09-08-2019 България (16)
Унгария (16)
Комплекс Верде
Подгорица
60
47
Статистика
09-08-2019 Косово (16)
Полша (16)
Комплекс Верде
Подгорица
44
116
Статистика
09-08-2019 Швеция (16)
Норвегия (16)
Комплекс Верде
Подгорица
88
52
Статистика
3 Кръг
10-08-2019 България (16)
Косово (16)
Комплекс Верде
Подгорица
74
50
Статистика
10-08-2019 Норвегия (16)
Полша (16)
Бемакс Арена
Подгорица
39
108
Статистика
10-08-2019 Унгария (16)
Швеция (16)
Бемакс Арена
Подгорица
56
69
Статистика
4 Кръг
12-08-2019 Швеция (16)
България (16)
Спортен и културен център УЧГ
Подгорица
54
85
Статистика
12-08-2019 Полша (16)
Унгария (16)
Комплекс Верде
Подгорица
75
51
Статистика
12-08-2019 Косово (16)
Норвегия (16)
Спортен и културен център УЧГ
Подгорица
65
57
Статистика
5 Кръг
13-08-2019 България (16)
Полша (16)
Спортен и културен център УЧГ
Подгорица
74
80
Статистика
13-08-2019 Унгария (16)
Норвегия (16)
Спортен и културен център УЧГ
Подгорица
100
54
Статистика
13-08-2019 Швеция (16)
Косово (16)
Спортен и културен център УЧГ
Подгорица
73
42
Статистика
Евробаскет 2019 момчета (16) | Дивизия B (Група B)
1 Кръг
08-08-2019 Грузия (16)
Холандия (16)
Спортен и културен център УЧГ
Подгорица
51
59
Статистика
08-08-2019 Кипър (16)
Португалия (16)
Спортен и културен център УЧГ
Подгорица
46
59
Статистика
08-08-2019 Чехия (16)
Ирландия (16)
Спортен и културен център УЧГ
Подгорица
75
44
Статистика
2 Кръг
09-08-2019 Португалия (16)
Чехия (16)
Бемакс Арена
Подгорица
64
68
Статистика
09-08-2019 Ирландия (16)
Грузия (16)
Бемакс Арена
Подгорица
88
58
Статистика
09-08-2019 Холандия (16)
Кипър (16)
Бемакс Арена
Подгорица
70
63
Статистика
3 Кръг
10-08-2019 Кипър (16)
Грузия (16)
Комплекс Верде
Подгорица
50
72
Статистика
10-08-2019 Чехия (16)
Холандия (16)
Спортен и културен център УЧГ
Подгорица
72
84
Статистика
10-08-2019 Португалия (16)
Ирландия (16)
Комплекс Верде
Подгорица
78
52
Статистика
4 Кръг
12-08-2019 Холандия (16)
Португалия (16)
Комплекс Верде
Подгорица
74
73
Статистика
12-08-2019 Ирландия (16)
Кипър (16)
Спортен и културен център УЧГ
Подгорица
82
50
Статистика
12-08-2019 Грузия (16)
Чехия (16)
Комплекс Верде
Подгорица
64
76
Статистика
5 Кръг
13-08-2019 Чехия (16)
Кипър (16)
Бемакс Арена
Подгорица
84
66
Статистика
13-08-2019 Португалия (16)
Грузия (16)
Бемакс Арена
Подгорица
70
57
Статистика
13-08-2019 Холандия (16)
Ирландия (16)
Комплекс Верде
Подгорица
83
77
Статистика
Евробаскет 2019 момчета (16) | Дивизия B (Група C)
1 Кръг
08-08-2019 Швейцария (16)
Исландия (16)
Комплекс Верде
Подгорица
65
76
Статистика
08-08-2019 Беларус (16)
Дания (16)
Комплекс Верде
Подгорица
77
83
Статистика
08-08-2019 Украйна (16)
Черна гора (16)
Бемакс Арена
Подгорица
78
84
Статистика
2 Кръг
09-08-2019 Исландия (16)
Беларус (16)
Спортен и културен център УЧГ
Подгорица
76
69
Статистика
09-08-2019 Дания (16)
Украйна (16)
Спортен и културен център УЧГ
Подгорица
79
62
Статистика
09-08-2019 Черна гора (16)
Швейцария (16)
Бемакс Арена
Подгорица
90
81
Статистика
3 Кръг
10-08-2019 Швейцария (16)
Украйна (16)
Спортен и културен център УЧГ
Подгорица
55
88
Статистика
10-08-2019 Исландия (16)
Дания (16)
Комплекс Верде
Подгорица
51
83
Статистика
10-08-2019 Беларус (16)
Черна гора (16)
Бемакс Арена
Подгорица
51
71
Статистика
4 Кръг
12-08-2019 Дания (16)
Швейцария (16)
Спортен и културен център УЧГ
Подгорица
72
52
Статистика
12-08-2019 Украйна (16)
Беларус (16)
Бемакс Арена
Подгорица
86
65
Статистика
12-08-2019 Черна гора (16)
Исландия (16)
Бемакс Арена
Подгорица
73
59
Статистика
5 Кръг
13-08-2019 Исландия (16)
Украйна (16)
Комплекс Верде
Подгорица
65
64
Статистика
13-08-2019 Беларус (16)
Швейцария (16)
Комплекс Верде
Подгорица
67
39
Статистика
13-08-2019 Черна гора (16)
Дания (16)
Бемакс Арена
Подгорица
62
71
Статистика
Евробаскет 2019 момчета (16) | Дивизия B (Група D)
1 Кръг
08-08-2019 Великобритания (16)
Финландия (16)
Комплекс Верде
Подгорица
57
63
Статистика
08-08-2019 Белгия (16)
Словакия (16)
Комплекс Верде
Подгорица
82
52
Статистика
08-08-2019 Австрия (16)
Румъния (16)
Спортен и културен център УЧГ
Подгорица
84
89
Статистика
2 Кръг
09-08-2019 Румъния (16)
Белгия (16)
Спортен и културен център УЧГ
Подгорица
63
71
Статистика
09-08-2019 Финландия (16)
Австрия (16)
Комплекс Верде
Подгорица
78
47
Статистика
09-08-2019 Словакия (16)
Великобритания (16)
Спортен и културен център УЧГ
Подгорица
58
74
Статистика
3 Кръг
10-08-2019 Белгия (16)
Финландия (16)
Бемакс Арена
Подгорица
91
61
Статистика
10-08-2019 Румъния (16)
Словакия (16)
Спортен и културен център УЧГ
Подгорица
72
66
Статистика
10-08-2019 Австрия (16)
Великобритания (16)
Спортен център Тими
Струга
45
62
Статистика
4 Кръг
12-08-2019 Словакия (16)
Австрия (16)
Бемакс Арена
Подгорица
85
62
Статистика
12-08-2019 Финландия (16)
Румъния (16)
Комплекс Верде
Подгорица
58
83
Статистика
12-08-2019 Великобритания (16)
Белгия (16)
Бемакс Арена
Подгорица
70
105
Статистика
5 Кръг
13-08-2019 Белгия (16)
Австрия (16)
Комплекс Верде
Подгорица
99
47
Статистика
13-08-2019 Румъния (16)
Великобритания (16)
Бемакс Арена
Подгорица
80
63
Статистика
13-08-2019 Финландия (16)
Словакия (16)
Спортен комплекс
Правец
70
55
Статистика
Други новини