Домакин Гост Общо
Отбор Мачове Общо Средно Мачове Общо Средно Мачове Общо Средно
1 Румъния 2 2 4
2 Русия 1 3 4
3 Чехия 3 1 4
4 Португалия 2 2 4
5 Албания 1 1 2
6 Финландия 2 2 4
7 Унгария 2 1 3
8 Швеция 2 1 3
9 Литва 2 1 3
10 Босна и Херцеговина 3 1 4
11 Естония 2 2 4
12 Сърбия 1 3 4
13 Израел 1 2 3
14 Словения 1 3 4
15 Италия 1 3 4
16 Латвия 1 3 4
17 Черна гора 1 1 2
18 Исландия 2 2 4
19 Хърватия 3 1 4
20 Гърция 3 1 4
21 Турция 2 1 3
22 Германия 2 2 4
23 Холандия 1 2 3
24 Северна Македония 2 2 4
25 Полша 1 1 2
26 Беларус 0 1 1
27 Словакия 1 1 2
28 Белгия 1 3 4
29 Великобритания 2 1 3
30 Швейцария 2 2 4
31 България 2 2 4
32 Дания 2 2 4
33 Украйна 3 1 4
Други новини