Домакин Гост Общо
Отбор Мачове Общо Средно Мачове Общо Средно Мачове Общо Средно
1 Украйна 2 2 4
2 Гърция 2 2 4
3 Белгия 1 3 4
4 Словения 2 2 4
5 Австрия 2 2 4
6 Латвия 1 3 4
7 Литва 3 1 4
8 Босна и Херцеговина 3 1 4
9 Германия 2 2 4
10 Чехия 2 2 4
11 Великобритания 3 1 4
12 България 3 2 5
13 Хърватия 2 2 4
14 Швеция 2 2 4
15 Испания 2 2 4
16 Дания 2 2 4
17 Грузия 1 3 4
18 Холандия 3 1 4
19 Румъния 2 2 4
20 Русия 2 2 4
21 Унгария 1 1 2
22 Франция 2 2 4
23 Италия 1 2 3
24 Черна гора 1 3 4
25 Израел 3 1 4
26 Турция 1 3 4
27 Полша 1 3 4
28 Сърбия 2 2 4
29 Естония 2 1 3
30 Финландия 2 2 4
31 Балкан 0 1 1
32 Швейцария 3 1 4
33 Северна Македония 1 1 2
Други новини