Домакин Гост Общо
Отбор Мачове Общо Средно Мачове Общо Средно Мачове Общо Средно
1 Швеция (20) 4 3 7
2 Ирландия (18) 4 3 7
3 Финландия (20) 2 5 7
4 Норвегия (18) 3 4 7
5 Германия (16) 4 2 6
6 Австрия (20) 3 3 6
7 Северна Македония (20) 4 5 9
8 Исландия (20) 3 4 7
9 България (18) 11 6 17
10 Финландия (16) 3 2 5
11 Кипър (18) 3 4 7
12 Босна и Херцеговина (16) 2 2 4
13 Австрия (18) 2 5 7
14 Румъния (16) 4 2 6
15 Швеция (18) 2 5 7
16 Грузия (20) 4 5 9
17 Унгария (18) 4 4 8
18 Грузия (16) 3 3 6
19 Швейцария (16) 2 3 5
20 Люксембург (16) 2 3 5
21 Швейцария (20) 4 3 7
22 Австрия (16) 2 4 6
23 Косово (20) 4 3 7
24 Португалия (18) 3 5 8
25 Латвия (18) 4 4 8
26 Кипър (16) 3 3 6
27 Финландия (18) 4 3 7
28 Унгария (20) 2 4 6
29 Швейцария (18) 3 4 7
30 Белгия (18) 4 3 7
31 Северна Македония (18) 2 3 5
32 Словакия (16) 2 3 5
33 Люксембург (20) 3 3 6
34 Латвия (20) 3 3 6
35 Грузия (18) 4 4 8
36 Естония (18) 3 4 7
37 Норвегия (16) 2 3 5
38 Великобритания (16) 2 2 4
39 Украйна (16) 2 3 5
40 Дания (18) 5 2 7
41 България (20) 8 6 14
42 Босна и Херцеговина (18) 4 4 8
43 Словакия (20) 3 3 6
44 Черна гора (18) 1 2 3
45 Швеция (16) 2 3 5
46 Румъния (20) 7 4 11
47 Белгия (16) 3 3 6
48 Естония (20) 5 2 7
49 Сърбия (20) 4 3 7
50 Ирландия (20) 3 3 6
51 България (16) 5 2 7
52 Румъния (18) 6 6 12
53 Естония (16) 3 2 5
54 Нидерландия (18) 5 3 8
55 Албания (20) 2 5 7
56 Украйна (18) 5 2 7
57 Унгария (16) 4 2 6
58 Исландия (16) 2 3 5
59 Чехия (16) 3 2 5
60 Нидерландия (20) 3 4 7
61 Северна Македония (16) 0 2 2
62 Исландия (18) 3 4 7
63 Гърция (18) 1 2 3
64 Ирландия (16) 3 3 6
65 Косово (18) 5 2 7
66 Португалия (16) 2 3 5
67 Словакия (18) 2 5 7
betway
Други новини
Номер 1 за българския баскетбол
Откажи