НБЛ разясни кой съблюдава за правилата


НБЛ разясни кой съблюдава за правилата
17-01-2019 09:22 | BGbasket.com

Заради зачестилите провинения и санкции, НБЛ информира обществеността каква е процедурата по налагането им.

 

От Лигата уточниха кой всъщност контролира спазването на нормите и правилата в първенството на НБЛ.

 

ДАС на НБЛ или (Дисциплинарно-Административен съвет на НБЛ)

 

Комисия, съставена от Председател и двама членоветеДАС се явява главният "съдник", когато има нарушения в системата на НБЛ.

 

СЪСТАВ НА ДАС на НБЛ за сезон 2018-2019  

 

Накратко, ДАС разглежда и анализира случаи, в които има нарушения на правилата, нормативните документи на БФБ или общоприетите норми на поведение; неизпълнението на предвидени в нормативни документи на БФБ задължения, при или по повод участие в Националната баскетболна лига (НБЛ) или провеждане на баскетболни срещи от НБЛ. Най-често комисията се събира при необходимост, а датата и часа се определят от Председателя. До решение на определен казус се стига, когато гласуват най-малко двама от представителите на съвета (по принципа на мнозинството). Писмено се оповестяват аргументите на  ДАС относно съответния проблем, като всички членове на комисията се подписват и дават съгласието си за установените нарушения и последващите ги санкции. Участниците в комисията строго се въздържат от лични позиции относно взетите решения. Така след стиганаето до консенсус, взетите решения от ДАС се обявяват веднага след края на заседанието.

 

Членовете на съвета се избират с мандат за по една година от Генералния мениджър на НБЛ и се утвърждават от ОС на НБЛ и УС на БФБ, като е изключено в комисията да участва човек, свързан по какъвто и да е повод с някой от клубовете в първенството или Управителния съвет на БФБ. Държим да отбележим, че ДАС е независима комисия, която има своя председател и никой от ръководните органи на НБЛ и БФБ не вмешателства в работата им. В подкрепа на това твърдение е фактът, че лицата, които съставляват съвета могат да се събират когато решат, без да издават подробности около своята работа на НИКОЙ от органите на НБЛ и БФБ. 

 

На практика след завършването на даден двубой в НБЛ, дежурните представители на БФБ, назначени от съдийската комисия изпращат към НБЛ доклади за срещата и ако има такива за инциденти. Администрацията на НБЛ преглежда докладите и ги препраща към ДАС. Ако има допълнителни документи, доказателства и информация относно дадена случка или инцидент, то всички тези материали достигат то членовете на комисията, като те могат да решат по собствено усмотрение да съберат допълнително доказателства или да разпитат лица. След събрание на комисията, което е затворено за външни лица, в НБЛ се получават решенията на комисията с мотивите към тях, изготвени от юрист, които се публикуват. Всяко физическо лице може да сезира ДАС за определен инцидент или случка, като Генералният мениджър на НБЛ не е въвлечено в процеса, описан по-горе, освен ако не е лицето сезирало комисията или свидетел на инцидента. Същото важи за Президента на БФБ.

 

Според ДАП (Дисциплинарно-Административен правилник), ДАС може да се намесва при следните ситуации:

 

1.ДИСЦИПЛИНАРНИ НАРУШЕНИЯ, ДОПУСНАТИ ОТ СЪСТЕЗАТЕЛИ

 

2.ДИСЦИПЛИНАРНИ НАРУШЕНИЯ, ДОПУСНАТИ ОТ ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА, ИЗПЪЛНЯВАЩИ ФУНКЦИЯ В БАСКЕТБОЛЕН КЛУБ (РЪКОВОДИТЕЛ, ЧЛЕН НА УС НА БК, СТАРШИ-ТРЕНЬОР, ПОМОЩНИК-ТРЕНЬОР, КОНСУЛТАНТ, МЕНИДЖЪР, ЛЕКАР, ФИЗИОТЕРАПЕВТ И ДР.), КАКТО И ЧЛЕНОВЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ ИЛИ ДРУГИ РЪКОВОДНИ ОРГАНИ НА БФ БАСКЕТБОЛ И НБ

 

3. ДИСЦИПЛИНАРНИ НАРУШЕНИЯ, ДОПУСНАТИ ОТ ЗРИТЕЛИ

 

4.ДИСЦИПЛИНАРНИ НАРУШЕНИЯ, ДОПУСНАТИ ОТ ГЛАВЕН СЪДИЯ ИЛИ ДЕЖУРЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ, СЪДИИ И ДРУГИ ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА (СЕКРЕТАР, ИНФОРМАТОР, СТАТИСТИК)

 

5.НЕИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ ИЛИ ИЗИСКВАНИЯ ОТ НАРЕДБАТА ЗА ДЪРЖАВНОТО ПЪРВЕНСТВО – МЪЖЕ И НАЦИОНАЛНА БАСКЕТБОЛНА ЛИГА

 

При установени нарушения в по-горният критерий, ДАС може да наложи принудителна мярка и/или имуществена санкция на нарушителите.

 

Според правилника: 

 

 (Чл. 15) Установяването на извършеното нарушение или неизпълнение на задължение става по доклад на дежурния представител или друго длъжностно лице на БФБ.

 

Още една ключова точка в работата на ДАС обаче е, че може да се самосезира без наличието на доклад от страна на Дежурен представител. Това означава, че всеки, разполагащ с ключови доказателства, било то състезатели, съдии, представители на клубове, медии, зрители, обслужващ персонал, МОЖЕ да доведе до сезирането на комисията, относно взимане на решени по определен казус. 

 

Заедно с ДАС, активно за решаването на споровете работи и Етичната комисия. Най-общо казано, тя следи за работата по спазването на Етичния кодекс, който представлява определени етични и морални норми, които трябва да се спазват от състезатели, треньори, зрители и съдии. Тя се сътои от Председател, Заместник-председател, трима членове и секретар, които се  произнасят по писмени жалби или сигнали, свързани с нарушаването на Етичния кодекс. Също така могат да се самосезират при наличието на представен категоричен, ясен и траен носител на информация от длъжностно лице или участник в среща по баскетбол, деятел, член на комисията, служител или охрана на спортно съоръжение, журналист, зрител, родител или публикуван материал в средствата за информация и други.

Заседанията на Етичната комисия се провеждат при присъствие на повече от половината членове, а до решения се стига при мнозинство.

 

За допуснати нарушения в Етичния кодекс, Етичната комисия (състав) има пълното право да наложи следните наказания:

 

предупреждение /официално деклариране на предупреждение за по-строго наказание при следващо нарушение/;

- задължително указание до съответния орган за спиране или отнемане на лиценз, длъжностни, треньорски или състезателни права; 

- недопускане в спортната зала преди, по време на или след официални срещи за определено време;

- глоби до 25 000 лева.

 

 - Подкрепете ни и като се абонирате за канала ни в YouTube


Абонирай се за канала на СТУДИО СПРИНТ в YouTube

 

Харесайте BGbasket.com във Facebook

 

Следвайте BGbasket.com в Instagram


Тагове: НБЛ - мъже
BGbasket.com има нужда от Вас, за да продължи да съществува

Подкрепете BGbasket.com


Коментари
Други новини