Pliska

City:Shumen
Address:Shumen, Bulgaria
Other News