Zimny Stadion

Zimny Stadion
City:Spisska Nova Ves
Address:16 Za Hornadom St., 05201 Spisska Nova Ves, SVK
Phone::+421(53) 446 10 86
Capacity:1 000
Other News