Домакин Гост Общо
Отбор Мачове Общо Средно Мачове Общо Средно Мачове Общо Средно
1 Швеция 2 1 3
2 Литва 2 1 3
3 Босна и Херцеговина 3 1 4
4 Естония 2 2 4
5 Сърбия 1 3 4
6 Израел 1 2 3
7 Словения 1 3 4
8 Италия 1 3 4
9 Латвия 1 3 4
10 Черна гора 1 1 2
11 Исландия 2 2 4
12 Хърватия 3 1 4
13 Гърция 3 1 4
14 Турция 2 1 3
15 Германия 2 2 4
16 Холандия 1 2 3
17 Северна Македония 2 2 4
18 Полша 1 1 2
19 Беларус 0 1 1
20 Словакия 1 1 2
21 Белгия 1 3 4
22 Великобритания 2 1 3
23 Швейцария 2 2 4
24 Дания 2 2 4
25 България 2 2 4
26 Украйна 3 1 4
27 Румъния 2 2 4
28 Русия 1 3 4
29 Чехия 3 1 4
30 Португалия 2 2 4
31 Албания 1 1 2
32 Финландия 2 2 4
33 Унгария 2 1 3
Други новини