Домакин Гост Общо
Отбор Мачове Общо Средно Мачове Общо Средно Мачове Общо Средно
1 Холандия 1 0 1
2 Северна Македония 1 1 2
3 Полша 1 0 1
4 Беларус 0 1 1
5 Словакия 0 1 1
6 Белгия 1 1 2
7 Великобритания 1 1 2
8 Швейцария 1 1 2
9 България 1 1 2
10 Дания 1 1 2
11 Украйна 1 1 2
12 Румъния 1 1 2
13 Русия 1 1 2
14 Чехия 1 1 2
15 Португалия 1 1 2
16 Албания 1 1 2
17 Финландия 1 1 2
18 Унгария 1 1 2
19 Швеция 1 1 2
20 Литва 1 1 2
21 Босна и Херцеговина 1 1 2
22 Естония 1 1 2
23 Сърбия 1 1 2
24 Израел 1 0 1
25 Словения 1 1 2
26 Италия 1 1 2
27 Латвия 1 1 2
28 Черна гора 0 1 1
29 Исландия 1 1 2
30 Хърватия 1 1 2
31 Гърция 1 1 2
32 Турция 1 1 2
33 Германия 1 1 2
Други новини