Домакин Гост Общо
Отбор Мачове Общо Средно Мачове Общо Средно Мачове Общо Средно
1 Румъния 1 1 2
2 Русия 1 1 2
3 Чехия 1 1 2
4 Португалия 1 1 2
5 Албания 1 1 2
6 Финландия 1 1 2
7 Унгария 1 1 2
8 Швеция 1 1 2
9 Литва 1 1 2
10 Босна и Херцеговина 1 1 2
11 Естония 1 1 2
12 Сърбия 1 1 2
13 Израел 1 0 1
14 Словения 1 1 2
15 Италия 1 1 2
16 Латвия 1 1 2
17 Черна гора 0 1 1
18 Исландия 1 1 2
19 Хърватия 1 1 2
20 Гърция 1 1 2
21 Турция 1 1 2
22 Германия 1 1 2
23 Холандия 1 0 1
24 Северна Македония 1 1 2
25 Полша 1 0 1
26 Беларус 0 1 1
27 Словакия 0 1 1
28 Белгия 1 1 2
29 Великобритания 1 1 2
30 Швейцария 1 1 2
31 България 1 1 2
32 Дания 1 1 2
33 Украйна 1 1 2
Други новини