Домакин Гост Общо
Отбор Мачове Общо Средно Мачове Общо Средно Мачове Общо Средно
1 Полша 1 1 2
2 Сърбия 1 1 2
3 Естония 1 1 2
4 Финландия 1 1 2
5 Балкан 0 1 1
6 Швейцария 1 1 2
7 Северна Македония 1 1 2
8 Украйна 1 1 2
9 Гърция 1 1 2
10 Белгия 1 1 2
11 Словения 1 1 2
12 Австрия 1 1 2
13 Латвия 1 1 2
14 Литва 1 1 2
15 Босна и Херцеговина 1 1 2
16 Германия 1 1 2
17 Чехия 1 1 2
18 Великобритания 1 1 2
19 България 2 1 3
20 Хърватия 1 1 2
21 Швеция 1 1 2
22 Испания 1 1 2
23 Дания 1 1 2
24 Грузия 1 1 2
25 Холандия 1 1 2
26 Румъния 1 1 2
27 Русия 1 1 2
28 Унгария 1 1 2
29 Франция 1 1 2
30 Италия 1 1 2
31 Черна гора 1 1 2
32 Израел 1 1 2
33 Турция 1 1 2
Други новини