Домакин Гост Общо
Отбор Мачове Общо Средно Мачове Общо Средно Мачове Общо Средно
1 България 3 200 100 1 4 200 100
2 Академик София 0 1 100 100 1 100 100
3 Левски Лукойл 0 1 100 100 1 100 100
4 Словения 1 1 2
5 Австрия 1 1 2
6 Латвия 1 1 2
7 Литва 1 1 2
8 Босна и Херцеговина 1 1 2
9 Германия 1 1 2
10 Чехия 1 1 2
11 Великобритания 1 1 2
12 Хърватия 1 1 2
13 Швеция 1 1 2
14 Испания 1 1 2
15 Дания 1 1 2
16 Грузия 1 1 2
17 Холандия 1 1 2
18 Румъния 1 1 2
19 Русия 1 1 2
20 Унгария 1 1 2
21 Франция 1 1 2
22 Италия 1 1 2
23 Черна гора 1 1 2
24 Израел 1 1 2
25 Турция 1 1 2
26 Полша 1 1 2
27 Сърбия 1 1 2
28 Естония 1 1 2
29 Финландия 1 1 2
30 Швейцария 1 1 2
31 Северна Македония 1 1 2
32 Украйна 1 1 2
33 Гърция 1 1 2
34 Белгия 1 1 2
Други новини