Домакин Гост Общо
Отбор Мачове Общо Средно Мачове Общо Средно Мачове Общо Средно
1 Левски Лукойл 0 1 100 100 1 100 100
2 България 3 200 100 1 4 200 100
3 Академик София 0 1 100 100 1 100 100
4 Финландия 1 1 2
5 Швейцария 1 1 2
6 Северна Македония 1 1 2
7 Украйна 1 1 2
8 Гърция 1 1 2
9 Белгия 1 1 2
10 Словения 1 1 2
11 Австрия 1 1 2
12 Латвия 1 1 2
13 Литва 1 1 2
14 Босна и Херцеговина 1 1 2
15 Германия 1 1 2
16 Чехия 1 1 2
17 Великобритания 1 1 2
18 Хърватия 1 1 2
19 Швеция 1 1 2
20 Испания 1 1 2
21 Дания 1 1 2
22 Грузия 1 1 2
23 Холандия 1 1 2
24 Румъния 1 1 2
25 Русия 1 1 2
26 Унгария 1 1 2
27 Франция 1 1 2
28 Италия 1 1 2
29 Черна гора 1 1 2
30 Израел 1 1 2
31 Турция 1 1 2
32 Полша 1 1 2
33 Сърбия 1 1 2
34 Естония 1 1 2
Други новини