Психологическите способности


Психологическите способности
18-01-2008 16:16

ЕМОЦИОНАЛНА ИНТЕЛИГЕНТНОСТ
 
Баскетболът винаги ще бъде за всички участващи емоционално преживяване, както положително, така и отрицателно.
Съдиите, които не могат да контролират емоциите си, ще водят вътрешни борби в себе си. Как да се справят интелигентно с емоциите? Как могат да повишат качеството и да стимулират представянето си, вместо да допуснат срив?
Следователно самоконтролът изисква интелигентност, за да се справим със себе си и с околните в ситуации на променящи се емоции.
Самоконтролът е “способността да действаш на ниво при различни обстоятелства, пораждащи стрес”.
 
СПИСЪК ЗА ОЦЕНИТЕЛИТЕ (ЕМОЦИОНАЛНА ИНТЕЛИГЕНТНОСТ)

Отговорите са: Винаги/Никога/Понякога
 • Умствено се подготвя за срещите
 • Способен е да ръководи голям мач
 • Поддържа самоувереността си чрез позитивно самонавиване
 • Не се поддава на чувството на безсилие
 • Лесно се приспособява към всяка ситуация
 • Хладнокръвно се справя със стреса
 • В критични моменти може да се разчита на него
 • Добре обмислено и позитивно се отнася към останалите
 • Поема отговорност за действията си – никога не търси оправдания
 • Може да му се довериш независимо от обстоятелствата.

ДВАНАЙСЕТСТЕПЕННА СТРАТЕГИЯ ЗА ПОСТИГАНЕ НА САМОКОНТРОЛ

Както и увереността, самоконтролът е качество, което съдиите трябва да притежават. Дори да не могат да контролират случващото се наоколо, те могат да изберат как да реагират.
Самоконтролът се основава на връзката между мисли и емоции. Знаем, че умственото ни състояние влияе на емоциите ни. Които, на свой ред, стимулират представянето ни. Значи, за да подобрим представянето си чрез контрол върху емоциите, трябва да променим начина си на мислене.
 1. Осъзнаване – анализирайте кога в миналото е имало загуба на контрол. Защо, кога и къде се е случило? Установете вашите слабости.
 2. Разбиране – установете, защо мисленето ви се е променило и как това е породило емоционална нестабилност.
 3. Различия – спомнете си примери, когато при идентични обстоятелства сте загубили контрол и сте запазили контрол. Какви са разликите в отношението, емоциите и поведението ви?
 4. Проблем – опитайте се да установите проблема, напр. дали не е чувство за провал
 5. Вяра – повишете очакванията, които имате към себе си, включете самоконтрола като едно от качествата си.
 6. Затвърждаване – промяната в поведението се ускорява чрез затвърждаване, затова възнаграждавайте доброто поведение.
 7. Цели – винаги си поставяйте достижими малки цели, които ще доведат до промяната.
 8. Техники – изградете си серии от поведенчески техники за поддържане на хладнокръвието и самоконтрола (как ще реагирате на натиск).
 9. Планиране – постигайте целите си като следвате планирана програма.
 10. Напредък – подобрението е серия от върхове и спадове, затова бъдете търпелив.
 11. Неуспехи – приемете, че от време на време ще има неуспехи. Бъдете толерантен и дори станете умствено по-силен.
 12. Помнете – преглеждайте и си припомняйте какво правите, за да постигнете напредък.
ТЕХНИКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА САМОКОНТРОЛА
 
Подготовка преди срещата
Повечето ситуации могат да бъдат предвидени и дискутирани преди срещата. Тогава могат да бъдат съгласувани тактики за справяне с такива ситуации. Психологическата подготовка позволява съдиите да са готови за всяка възможност. Опитните инструктори могат да помогнат на съдиите да разберат връзката между мисли, чувства и действия. Видеоанализът подпомага този процес.
 
Отпуснете се
Идеалното състояние за съдиите е това на “отпусната готовност”, което съчетава енергичност без напрежение. Това състояние позволява съдиите да са спокойни, освободени и отзивчиви към емоционалните натоварвания в мача. Техниките за релаксация могат да помогнат на съдиите да контролират мисленето си, затова те премахват ненужното напрежение и запазват енергичността.
Безпокойството често се описва като “информация, която не си тръгва”. Релаксацията изчиства ума и позволява на съдиите да се справят с безпокойството и да достигнат състоянието “отпусната готовност”.
 
Техниките за релаксация включват:
 • Стречинг
 • Контрол на дишането
 • Възбуждащи дейности (музика, видео)
 • Масаж
 • Извикване на зрителни образи – визуализация
Съдиите, желаещи да подобрят уменията си в релаксацията, си избират тихо място с удобен стол. Те трябва да се опитат да се съсредоточат върху нещо, да се отпуснат и постепенно да изпаднат в състояние, когато не мислят за нищо. Съдиите трябва да използват тези техники в моменти на стрес.
 
Създайте си рутинни действия (ритуали)
Рутинното поведение, което помага да владеем мисленето си, в края на краищата ще доведе до по-добър самоконтрол.
Когато се приготвят за срещата, съдиите са подложени на положителни и отрицателни мисли, но отношението е въпрос на избор. Умствено силният съдия ще допусне да преобладават само положителни мисли. Затова активното рутинно поведение преди всяка среща поддържа съдиите заети, спокойни и позитивно настроени.
Рутинното поведение даже може да се представи в писмена форма почти както и дъската за договарянето преди срещата.
 
Карта за рутинно поведение преди срещата (автомотивация)
 • Бъди уверен
 • Знаеш си работата
 • Дишай дълбоко, бъди спокоен
 • Прави добре простичките неща
 • Чувствай се добре, изглеждай уверен
 • Справяй се с нападките
 • Отпусни се и се забавлявай
 • Бъди твърд, колкото и да продължи срещата
 • Грабни момента и не съжалявай за нищо

 
Позитивно самонавиване
Съдиите трябва така да се самодисциплинират, че да си говорят само положителни неща.
 
Физически напомяния
Поведение/действия, с които започва позитивното самонавиване.
 
Подражание
Когато съдиите имат проблеми с идентичността си, начин да се създаде положителна нагласа е да се подражава на съдия, когото той/тя уважава.
 
Извикване на зрителни образи – визуализация
Похват, при който съдията си визуализира желаното представяне и пропъжда всички отрицателни мисли.
 
НАКРАТКО

Ако безпокойството е информация, която не си отива, тогава най-голямата опасност за самоконтрола на съдиите е разсеяността (породена от вътрешни или външни причини), която разконцентрира и предизвиква отрицателни мисли. Съдийството е процес на разчитане на ситуации и реакции, като съдиите следват постоянно променящата се игра, избират и изпълняват точните реакции. Успешните съдии изпъкват както в разчитането на играта, така и в умението да пренебрегват страничните дразнения и от участници, и от зрители.
 
Алън Ричардсън

Алън Ричардсън беше международен съдия от 1978 до 1998 г. След това, от 1996 до 2000 г., става инструктор в клиника за съдии. От 2000 г. е технически съветник към съдийския отдел на Евролигата. 

Коментари
winbet
Други новини
Номер 1 за българския баскетбол
Откажи