„Баскетболните рицари” на Овергаз - харесвани и от Европейския съюз


„Баскетболните рицари” на Овергаз - харесвани и от Европейския съюз
24-04-2008 10:06

Спортният клуб „Овергаз” спечели средства по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” на Министерството на труда и социалната политика с проекта си „Баскетболни рицари”.
 
Програмата е по схемата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Да направим училището привлекателно за младите хора”, която се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз.  
 
Продължителността на проекта е 12 месеца и е на стойност 17 500 лв. Партньори на СК „Овергаз” са пет училища от Ямбол и Велико Търново. 
 
Идеята на инициативата е да популяризира нравствените ценности и здравословния начин на живот сред младите спортисти и техните връстници чрез спорта. 
 
Баскетболните рицари” предвиждат обучението на 10 деца от СК „Овергаз”, които да организират и провеждат спортни събития за свои връстници. На по-късен етап ще бъдат обучени още 100 „рицари”. В проекта ще участват 110 деца, на възраст от 15 до 24 години. Младежите са разделени по равно на мъже и жени. Младите спортисти ще докажат умения си, като организират спортни събития - вътреучилищни, междуучилищни и междуградски баскетболни турнири.  
 
Един от най-важните аспекти на този проект е изготвянето и издадаването на наръчник – как да се организират, финансират и провеждат спортни събития от млади хора/ученици. Проектът на спортния клуб „Овергаз” включва и провеждането на информационна кампания сред местните общности.

Коментари
Други новини
Номер 1 за българския баскетбол
Откажи