Решенията от днешното заседание на Управителния съвет на БФБ


Решенията от днешното заседание на Управителния съвет на БФБ
01-08-2008 18:06

Управителният съвет към БФБ проведе днес редовно заседание на което бяха взети следните решения:
 

По т.1. – Приема Нова структура на БФБаскетбол; 
 

По т.2.- Приема предложения от Росен Барчовски календар на НБЛ; 
 

Възлага на Христо Христов да преработи проекта за Наредба за ДП за подрастващи и да го представи на Изпълнителния директор до 15 август, като го съобрази с проведените дискусии, направените предложения от БК и целите – повишаване броя на заетите с баскетбол и повишаване броя на по-качествените мачове; 
 

Приема текстовете от Наредба за подрастващи, касаещи Младежките лиги без частта относно календара и системата за провеждане и определя срок за заявки за участие в Младежките лиги до 31 август 2008г.  
 

Във връзка с писмо от Тони Дечев до Председателя на БФБаскетбол Михаил Михов становището на УС е, че въпросът е в компетенцията на органите на правосъдието, а не в тази на УС.
 

УС смята, че Главният мениджър на НБЛ Стефан Станев е действал адекватно като е поискал декларация от ПБК ЦСКА -2007, че при положително съдебно решение в полза на  Дечев,  дължимите суми ще бъдат незабавно удържани от депозита на клуба и преведени на Тони Дечев.
 

Новата лига ще стартира на 30 септември, а жребият за програмата на първенството ще бъде теглен на 20 август.


Коментари
winbet
Други новини
Номер 1 за българския баскетбол
Откажи