Съдии, комисари и секретари се явяват на изпити преди началото на новия сезон


Съдии, комисари и секретари се явяват на изпити преди началото на новия сезон
14-09-2008 20:40

Определени бяха датите и местата за провеждане на изпитите за съдии и дежурни представители от НБЛ, А група мъже и жени и подрастващите.


Съгласно Наредбата за здравеопазването, всеки съдия по баскетбол е длъжен да се яви на периодичен медицински преглед един път в годината. Преди явяването на всеки съдия на физическия норматив, ще се изисква от същия да е преминал периодичен медицински преглед, за което трябва да представи писмен документ. В противен случай няма да бъде допуснат до покриване на нормативите.
 

Задължително е плащането на членския внос да се извърши преди полагането на физическия тест от съдиите и писмения тест от дежурните представители и секретари. Неплатилите няма да бъдат допускани до полагане на изпит.
 

През месец януари 2009 година ще се проведе поправителен изпит само за дежурни представители, съдии и секретари, които не са издържали изпита в Русе, Ямбол или София.
 

Семинар за съдиите и дежурните представители от НБЛ, А група мъже и жени

От 20 до 22 Септември 2008 година – гр. Русе
 

За комисари, съдии и секретари, обслужващи групите за подрастващи

28 Септември 2008 година – гр. Ямбол

05 Октомври 2008 година – гр. София
 

Това са единствените дати, на които може да се яви всеки един, но не повече от един път, като всеки може да избира мястото, където иска да покрие нормативите.


Коментари
Други новини
Номер 1 за българския баскетбол
Откажи