БФБ прие Десетгодишната програма за развитие на баскетбола ни


БФБ прие Десетгодишната програма за развитие на баскетбола ни
Михов: Предстои ни много работа
08-12-2008 17:12

Началото на революционните промени в българския баскетбол бе поставено на днешното Извънредно Общо събрание на БФБаскетбол. Делегатите в Гранд Хотел „София” днес гласуваха Десетгодишната програмаза развитието на българския баскетбол. Изготвянето й бе идея на президента на централата Михаил Михов при избирането му на поста и вече е факт.
 
Стратегията анализира моментното състояние и тенденциите в развитието на баскетбола в България, а така също залага основните приоритети и рамката за неговото планомерно усъвършенстване. В нея се съдържат целите, принципите за организация и дейностите за усъвършенстване на играта. Те са съобразени с традициите, новите социално-икономически условия и тенденции в развитието на баскетбола в Европа и САЩ, Програмата изразява само основните насоки на политиката на БФБ в следващите десет години.
 
„Тъй като някои компоненти и цели на стратегията не могат да бъдат изпълнени в краткосрочен план (построяването на спортни зали в цялата страна, внедряването на високи технологии в тренировъчния процес и др.), тя може да се раздели на 2 етапа. В първия тя се концентрира върху създаването на нужните организационни структури и създаването на устойчива база за развитието на спорта. След края на първия етап на програмата ще бъдат допълнени дейности за адаптиране към новите условия. Средносрочните и дългосрочните перспективи на стратегията, ще бъдат реализирани в замисления мащаб едва във втория етап на планираното й действие, но това не означава, че БФБ ще пести време и средства максимално бързо да започне изграждането на нужната спортна инфраструктура. Тази програма може да бъде изпълнена само с безрезервната подкрепа на всички заети в баскетбола, от състезателите по минибаскетбол до доайените в този спорт”, каза Иван Ценов, който представи програмата пред делегатите.
 
„Класирането на националния отбор за мъже на европейското първенство не е само повод за радост и оптимизъм. То е знак, че ни предстои много много работа”, допълни президентът на БФБаскетбол Михаил Михов.
 

„Този документ е един светъл пример, че в баскетболната федерация има ентусиазъм и желание за развитие. Дано всички, които сме свързани с играта намерим сили да се мобилизираме и да работим за общата цел”, коментираха делегати на събранието.


ДЕСЕТГОДИШНА НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРСКИЯ БАСКЕТБОЛ

Коментари
winbet
Други новини
Номер 1 за българския баскетбол
Откажи