Балкан с ново ръководство на 31 януари


Балкан с ново ръководство на 31 януари
Балкан ще избира ново ръководство
01-01-2009 17:05 | Botevgrad.com

Новото ръководство на Баскетболен клуб "Балкан" ще бъде избрано на 31 януари. Новината за общото събрание на клуба, която съобщихме през декември миналата година, вече е официално потвърдена. Решението за провеждането му  е на Софийски окръжен съд  и вече бе публикувано в Държавен вестник, брой 109 от 23 декември 2008 г. Пълният текст е:
 
"Софийски окръжен съд на основание чл. 26 от ЗЮЛНСЦ (Закон за юридически лица с нестопанска цел) свиква общо събрание на сдружение "Баскетболен клуб "Балкан" Ботевград, Софийска област на 31.01.2009 г. от 11 часа в Ботевград, бул. България 20 (това е адресът на Спортна зала "Балкан" ) при следния дневен ред:
 
1. Освобождаване на досегашния състав на Управителния съвет;
2. Избор на нов Управителен съвет;
3. Освобождаване на досегашния състав на Контролния съвет;
4. Избор на нов Контролен съвет;
5. Разни"
 
Искането за провеждане на ново общо събрание на БК "Балкан" бе поискано, както е според Устава на клуба, на минимум една трета от членовете на досегашното общо събрание.

Коментари
Други новини
Номер 1 за българския баскетбол
Откажи