Определиха домакините на финалите по баскетбол от Ученическите игри за 2009


Определиха домакините на финалите по баскетбол от Ученическите игри за 2009
През май са финалите от ученическите игри
24-04-2009 08:59

Българската асоциация „Спорт за учащи” утвърди домакинствата на последния финален етап от Ученическите игри за учебната 2008/ 2009 г. по всичките 9 вида спорт.
Ето датите и градовете на баскетболните финали по реда на тяхното провеждане:
 
Девойки 11-12 клас
Домакин: Перник
Време на провеждане 8-11 май
Пристигане и техническа конференция 7 май
Тел.за връзка – 0886 824 607
 
Юноши 11-12 клас
Домакин: Търговище
Време на провеждане 8-11 май
Пристигане и техническа конференция 7 май
Тел.за връзка – 0601 65 602, 0899 060 734
 
Момичета 5-7 клас
Домакин: Сливен
Време на провеждане 14-17 май
Пристигане и техническа конференция 13 май
Тел.за връзка – 0898 773 789
 
Момчета 5-7 клас
Домакин: Ямбол
Време на провеждане 14-17 май
Пристигане и техническа конференция 13 май
Тел.за връзка – 0466 63 510
 
Девойки: 8-10 клас
Домакин Сливен
Време на провеждане 25-28 май
Пристигане и техническа конференция 24 май
Тел.за връзка – 0898 773 789
 
Юноши: 8-10 клас
Домакин Видин
Време на провеждане 28-31 май
Пристигане и техническа конференция 27 май
Тел.за връзка – 0877 581 947
 
На финалите участват училищните отбори, зонални първенци и училищният отбор от общината домакин. В случай, че зоналният първенец е възпрепятстван да участва или е отбор- домакин в състезанията, участва класираният на второ място от съответната зона.
 
Ето разпределението на всички зони в страната:
І зона- Монтана, Видин, Враца
ІІ зона- Плевен, Ловеч, Габрово, Велико Търново
ІІІ зона- Русе, Търговище, Разград, Силистра
ІV зона- Варна, Шумен, Добрич
V зона- Стара Загора, Хасково, Кърджали
VІ зона- Бургас, Ямбол, Сливен
VІІ зона- Пловдив, Пазарджик, Смолян
VІІІ зона- Софийска област, Перник, Кюстендил, Благоевград
ІХ зона- София - град
 
В момента се провеждат зоналните първенства в цялата страна, след което ще бъдат определине всички отбори финалисти.
 
Ученическите игри се провеждат по Правила за организиране и провеждане на ученическите през учебната 2008/2009 година (съгласувани със Заповед №РД-09-513/07.10.2008г. на председателя на Държавната агенция за младежта и спорта и утвърдени със Заповед №РД09-1291/03.11.2008г. на министъра на образованието и науката).
 
ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА УЧЕНИЧЕСКИТЕ ИГРИ ЗА УЧЕБНАТА 2008/09 ГОДИНА
 
Игрите са основна изява в областта на ученическия спорт. Те са част от държавната политика за организиране и провеждане на състезания с оглед развитие на индивидуалните способности и дарования на учениците в областта на спорта. Те се провеждат в 3 възрастови групи, за учениците от V-VІІ, VІІІ-Х и ХІ-ХІІ клас и обхващат 4 етапа:
 
Първи етап: Вътрешно-училищни и общински състезания
Втори етап: Областни състезания
Трети етап: Зонални състезания
Четвърти етап: Финални състезания
 
Ръководството, координацията и контролът при провеждане на финалните състезания се осъществява от МОН и ДАМС.
 

Организацията и координацията на състезанията във всички етапи от Ученическите игри се осъществява от БАСУ, във взаимодействие с МОН, ДАМС и Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ).


Коментари
Други новини
Номер 1 за българския баскетбол
Откажи