Определиха възрастите за учaстие в Държавните първенства при подрастващите


Определиха възрастите за учaстие в Държавните първенства при подрастващите
21-07-2009 19:48

Станаха ясни всичките възрасти при подрастващите за следващия сезон. Право на участие в държавните първенства ще имат баскетболните клубове, които са членове на БФ Баскетбол и отговарят на определени условия. Те трябва да са изпълнили изискванията на Наредбата за подрастващи и нормативните документи на федерацията по баскетбол. За да участват клубовете не трябва да имат финансови задължения към БФБаскетбол, нито към треньорите, работещи по писмен договор с тях.


В срок до 01 септември 2009 г. Всеки баскетболен клуб трябва да подаде официална заявка за участие в Държавните първенства за подрастващи по образец, подписана и подпечатана от лице, което има право да представлява клуба. Баскетболните клубове, подали заявка в определения срок, имат право на участие с един представителен отбор за всяка възрастова група.
 
По изключение и при съгласие на другите баскетболни клубове участници, в междуобластните първенства може да се участва и с втори отбор от същата възрастова група – извън официалното крайно класиране, но с картотекиране на състезателите и участие в официални срещи съгласно изискванията на наредбата. За участие в зоналните турнири, баскетболния клуб си запазва правото да ползва състезатели от двата отбора. Състезателите от втория отбор, които не са включени в първия за участие в зонални или финални турнири, могат да бъдат преотстъпвани на други баскетболни клубове за тези турнири, при спазване условията и трансферните периоди за картотекиране.
 

За спортно-състезателната 2009/2010 г. възрастовите групи са, както следва:
 

ЖЕНСКО НАПРАВЛЕНИЕ
Девойки, родени през 1992-1993 г.
Кадетки, родени през 1994-1995 г.
Момичета, родени през 1996-1997 г.
Мини-момичета  до 12 год., родени през 1998-1999 г.
Мини-момичета  до 10 год., родени през 2000-2001 г.
Мини-момичета  до 8 год., родени през 2002-2003 г.
 

МЪЖКО НАПРАВЛЕНИЕ
Младежи, родени през 1990-1991г., плюс до двама родени 1988-89г.
Юноши, родени през 1992-1993 г.
Кадети, родени през 1994-1995 г.
Момчета, родени през 1996-1997 г.
Мини-момчета  до 12 год., родени през 1998-1999 г.
Мини-момчета  до 10 год., родени през 2000-2001 г.
Мини-момчета  до 8 год., родени през 2002-2003 г.
 

Заявките за организиране на срещи или турнири от междуобластните първенства се обявяват и съгласуват със съответния регионален представител на БФ Баскетбол.
 
В зоналните турнири домакинството получават класиралите се от 5 до 8 място в А групите за различните възрасти. Писмени заявки за  участие в зоналните турнири се представят на регионалните представители на  БФБ до 20 март 2010 година.
 

За финалните турнири на Държавните първенства, писмени заявки се представят в БФ Баскетбол до 3 /три/ дни след завършването на зоналните турнири. Баскетболни клубове, желаещи да организират финален турнир, е необходимо да направят официална заявка с подробно описание на условията, които може да осигурят за нормалното протичане на съответния турнир.
 
Решението за предоставяне на домакинство на финален турнир от Държавното първенство се взема от СТК на федерацията, като се дава предимство на онези БК, които предлагат и имат възможност да осигурят по-добри условия за организация и настаняване на участниците – хотел, храна, оборудване на зала и др. Ако има спор съответното домакинство ще се определя от Председателя на БФБ или УС.
 

БК, подал писмена заявка за участие в междуобластното първенство и отказал се от участие след изготвянето на официалната програма  преди първата официална среща се наказва с глоба в размер на 500 лв.
 

БК, подал писмена заявка за участие в зонален или финален турнир и неявил се, или явил се за участие, но преустановил участието си преди изиграването на последната среща на отбора, губи всички точки за подпомагане от ДАМС за същата спортно-състезателна година за съответната възраст.
 

За участие в среща от Държавните първенства за подрастващи във всички възрастови групи и на всички етапи, отборите трябва да представят тимов лист с минимум 10 и максимум 12 редовно картотекирани състезатели - годни за игра и присъстващи на терена преди началото на срещата.-изключения се правят само за контузени състезатели, непосредствено преди започване на срещата по преценка на дежурния представител на БФБ.
 

Ако е Финален турнир, на Техническата конференция треньорите представят списък с 15 редовно картотекирани състезатели, от които може да използва за всяка среща минимум 10 и максимум 12 състезатели - годни за игра и присъстващи на терена. При такава замяна треньора е  длъжен предния ден да уведоми главния съдия и да даде нов тимов лист на  секретарите и статистиците преди срещата.
 

БК, участващ в първенството за младежи може да картотекират само състезатели, родени през 1990 – 1991 г./ако нямат достатъчно, могат да вземат от други БК/ и до 5 състезатели, родени през 1988 – 1989 г., като за всяка отделна среща могат да използват само двама.
 

Всички състезатели могат да вземат участие в до две възрастови групи от Държавните първенства за подрастващи. Състезателите – кадетки, кадети, девойки и юноши, могат да се състезават и в отборите за жени и мъже на своя баскетболен клуб.
 

Състезателите по минибаскетбол до 8 г., 10 г. и 12 г. имат право да вземат участие само в следващата възрастова група с медицинско разрешение.


Коментари
Други новини
Номер 1 за българския баскетбол
Откажи