Треньори без лиценз няма да могат да ръководят в официални срещи


Треньори без лиценз няма да могат да ръководят в официални срещи
За Ивайло Христов този проблем не съществува
21-07-2009 21:32

Треньори, които нямат лиценз и съответна карта няма да могат да ръководят срещи от държавните първенства на територята на страната. Такава точка е залегнала в новата наредба за подрсастващи на Българската Федерация по баскетбол за сезон 2009/2010.
 

Преди провеждане на срещите от всички етапи на Държавните първенства, главният съдия на всеки турнир проверява на секретарската маса редовността на състезателите, което се удостоверява с:
 
а. Официален отборен списък /по образец/ на състезателите и треньорите, заверен от регионалния представител или в офиса на БФ Баскетбол;
 
б. Състезателна карта. За състезателите от отборите по минибаскетбол до 8 и до 10 г., които не притежават състезателна карта – копие от международен паспорт или заверена и подпечатана ученическа лична карта;
 
в. Треньорска карта – без нея треньорите не могат да ръководят отбор в официални срещи;
 
г. Тимов лист /отделен от медицинския преглед/ с имената и състезателните номера на състезателите за всяка среща от междуобластното първенство. За зоналните и финални турнири същият се представя на техническата конференция преди състезанието/ако няма промени по време на турнира/;
 
д. Медицинско разрешение, издадено от компетентен медицински орган за състезателите по минибаскетбол до 8 г., 10 г. и 12 г., за участие в състезания от следващата възрастова група;
 

На отбор, допуснал служебна загуба, се налага глоба от 500 /петстотин/ лв, а ако допусне втора служебна загуба поради неявяване или напускане на среща, прекратява участието си до края на първенството и губи всички точки за подпомагане от ДАМС за съответната спортно-състезателна година.
 

В никакъв случай не се разрешава напускане на терена от отбор и отказ за доиграване на срещата. Ако отборът, напуснал терена, откаже да продължи играта след изтичане на определеното от старши-съдията време, отборът се санкционира. В този случай БК се наказва с глоба от 3 000 /три хиляди/ лв., отборът се изважда от участие в Държавното първенство и губи всички точки за подпомагане от ДАМС за същата спортно-състезателна година за съответната възраст.
 

В случаите, когато отбор преустанови участието си в Държавното първенство преди началото на втория полусезон от междуобластното първенство – постигнатите резултати се анулират. Ако отбор преустанови участието си в Държавното първенство през втория полусезон от междуобластното първенство, постигнатите резултати в първия полусезон се запазват, а за всички оставащи по програма срещи му се присъждат служебни загуби.
 

Треньор на баскетболен клуб няма право да бъде записан в състава на представителен отбор на друг баскетболен клуб за участие в среща от всички етапи на Държавните първенства.


Коментари
winbet
Други новини
Номер 1 за българския баскетбол
Откажи