Общото събрание на БФБ е утре


Общото събрание на БФБ е утре
Общото събрание на БФБ е във вторник(сн.Gong.bg)
28-09-2009 09:57 | БФБ

Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел Българска федерация по баскетбол на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква Общо събрание на 29.09.2009 г. (вторник) от  10.00 ч. в гр. София, хотел Шератон, зала "Роял "1 при следния дневен ред:


1. Отчет на Управителния съвет  за изминалия период от предишното отчетно общо събрание;

2. Отчет на Контролния съвет за изминалия период от предишното отчетно общо събрание;

3. Финансов отчет за 2008 г. и утвърждаване на проект за бюджет за 2010 г.

4. Избор на двама нови членове на Управителния съвет и на нов председател и един член на Арбитражната комисия;

5. Промени и допълнения в нормативните документи на БФ Баскетбол;

6. Други
 
При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в 11.00 ч., на същото място и при същия дневен ред.


Коментари
Други новини
Номер 1 за българския баскетбол
Откажи