Общото събрание на БФБаскетбол отчете двойни приходи от спонсорство


Общото събрание на БФБаскетбол отчете двойни приходи от спонсорство
Михов награди лично Арабаджян
29-09-2009 15:44

Почти двойно увеличаване на приходите от спонсорство и телевизионни права в сравнение с миналата година отчете Общото събрание на БФБаскетбол. В своя доклад за свършеното през последната година пред делегатите президентът на централата Михаил Михов обяви:
 
„Ако направим съпоставка между приходите от договори  за спонсорски  и телевизионни права и държавната субсидия е видно, че през 2007г. съотношението между приходите е било 30% от спонсорски договори срещу 70% държавна субсидия, а през 2009г. това съотношение вече е 45% на 55%, което показва, че е започнало изпълнението по цел 8, а именно създаване на атрактивен за спонсори и рекламодатели продукт – български баскетбол. С такова съотношение на приходите федерацията има относителна самостоятелност и стабилност. Всички спонсорски и телевизионни договори за до края на 2010г., което гарантира при планиран в програмата 2 600 000лв. приблизителен бюджет за 2010г. между  2 600 000 и 2 800 000 лв”.
 
„Достатъчно време съм президент на федерацията, за да мога да направя логичния извод, че българският баскетбол не се развива в съответствие с европейските тенденции, нашите баскетболисти и баскетболистки не отговарят нито физически, нито технически на високото ниво, което имат техните колеги в Европа. Необходимо е да се види един мач на  национален отбор на България, където са селектирани най-добрите състезатели от съответната възраст, за да стане очевидно, че от години не се работи със състезателите  правилно и по съвременните методики”, каза самокритично в доклада си Михов. „По тази причина нашият подход трябва да бъде различен - необходима е промяна в концепцията ни за развитие на баскетбола за подрастващи: от “Задължителен стремеж за класиране в челото на първенствата” към “”Произвеждане” на качествени баскетболисти” като всички предприети мерки трябва да са насочени към изпълнението на тази цел”, допълни той.
 
Михов посочи и някои мерки, които са взети за развитието на баскетбола у нас през последната година. Той акцентира на създаването на отдел „Развитие” към БФ Баскетбол, който да развива баскетболните кадри, да увеличи броя на  заетите с баскетбол и да подобри качеството на представянето на клубните отбори в България и на националните отбори на България. За оргазнизацията на състезанията за подрастващи бе създадена и отделна длъжност в отдел „Състезания”. Снижена бе се с 2 години възрастта на децата, занимаващи се с  баскетбол (от 10 на 8). Въведе се държавно първенство за нова възрастова група  до 10 г., а фестивалите по минибаскетбол – се провеждат с деца до 8 г. Въведена бе нова система на картотекиране на състезателите навършили 14г. като се изисква задължително подписан договор за спортна подготовка и квалификация със състезателя съответно и родителя и др.
 
„Направените изводи от тази мярка обаче не показват очаквания резултат, въпреки че към настоящия момент всички дължими от БФ Баскетбол суми са изплатени на клубовете, които са изпратили отчетите си. Не бяха картотекирани повече състезатели и отбори за участие в Държавните първенства във възрастите, в които сме имали държавно първенство и през предишната година. Очевидно е, че трябва да разработим нова концепция за финансово стимулиране, която да бъде обвързана със свършената работа, а не да бъде еднаква към всички клубове, независимо колко добре работят. Стигнахме до извода, че финансовото стимулиране трябва да бъде свързано с работата на треньорите”, отчете обаче президентът на БФБаскетбол. Михов допълни, че вече е разработена концепция за работа в тази насока. Тя включва семинар за всички треньори на подрастващи и А група мъже и жени на 28 и 29 ноември 2009г. с лектори Хосе Мария Бусета и двама специалисти за работа с подрастващи изпратени от ФИБА Европа като всички теми ще засягат само работа с подрастващите. Изработена е „Единна програма за обучение на подрастващи баскетболисти” от Треньорския съвет, която ще бъде въведена и представена на семинара през ноември и ще бъде задължителна за всички треньори. Подготвени са промени в Статута на треньора и задължителното лицензиране на треньорите ще се извършва от спортно състезателната 2010/2011г., както и  концепции за финансово стимулиране на треньорите на подрастващи, които работят пълноценно и правилно.
 
„Убеден съм, че вървим в правилна посока, може би не с темпото, което ни се иска. А това темпо зависи не толкова от управителния съвет, колкото от всички вас. Разчитам на вашето разбиране за реализация на нашите общи идеи, както и вие можете да разчитате, че ние ще правим всичко необходимо за развитието на любимия ни спорт”, завърши Михов.
 
Бяха направени и някои промени в Нормативните документи на федерацията. Акцентът бе в трансферния правилник, като Общото събрание реши  състезател – подрастващ, който съгласно договора за подготовка и квалификация е поел задължението да сключи първия си професионален договор с определен клуб,  следва да сключи първия си професионален договор с този клуб, ако този клуб има професионален отбор за съответния пол и желае да сключи договор със състезателя. Срокът на първия договор ще е 5 години, вместо 4, освен ако двете страни не са се споразумели договорът да бъде с друг срок. Бе направена частична промяна в системата за финансово подпомагане на клубовете във връзка с въвеждането на Дивизия А.
 
Във връзка с влезлия в сила "Закон за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси" се наложи висшите магистрати - Камен Ситнилски и Панайот Генков да подадат оставка като членове на Управителния съвет на БФБаскетбол. Общото събрание реши на тяхно място да небъдат избирани нови членове и УС да остане с 13 члена. По същата причина членът на Висшия съдебен съвет Петър Стоянов подаде оставка като председател на Арбитражната комисия, а на негово място ОС избра Людмил Нейков. Г-н Генков също напусна Арбитражната комисия, на която бе член, а ще го замени Искрен Йотов.
 

Преди края на събранието Михаил Михов връчи Златен знак на приетия по-рано този месец в Залата на славата на ФИБА български рефер Артеник Арабаджян.


Коментари
winbet
Други новини
Номер 1 за българския баскетбол
Откажи