ДАС с нови глоби след поредните си заседания


ДАС с нови глоби след поредните си заседания
(сн. НБЛ)
04-01-2022 16:17

Дисциплинарно-административен съвет към Националната баскетболна лига наложи нови глоби на клубовете след поредните си заседания.

 

На заседание, проведено на 02.01.2022 г., Дисциплинарно-административният съвет (ДАС) на Националната баскетболна лига (НБЛ) разгледа доклада на Борислав Пелтеков - дежурен представител на БФБ на мача между Рилски спортист и Черноморец (Бургас), проведена на 22.12.2021 г. в Самоков. Въз основа на доклада, на основание чл. 15, ал. 1 във връзка с чл. 25, ал. 1 от Дисциплинарно-административните правила (ДАП) на НБЛ, предвид липсата на депозирано от заинтересованите лица възражение по см. на чл. 18 от ДАП, Дисциплинарно-административният съвет указва:

„на БК Черноморец Бургас да вземе мерки по отношение нерегламентираното допускане на лица до скамейката на клуба. Според доклада на дежурния представител - през цялото време до средата на третата част на среща № 45  между отборите на БК Рилски спортист и БК Черноморец Бургас, проведена на 22.02.2021 г. в гр. Самоков, президентът на БК Черноморец Бургас– Васил Стоянов се е намирал зад скамейката на БК Черноморец Бургас, като се намесвал вербално в срещата, стоял изправен зад секретарския апарат, коментирал съдийски решения, което предизвикало напрежение между него и фенове от трибуната. Наблюдаването на срещата на въпросното място без да е включен в тимовия лист на отбора представлява нарушение на разпоредбата на чл. 75, ал.1, т.3 от Правилата за провеждане на държавно първенство – мъже на НБЛ (Правилата), като за съотвеното нарушение е регламентирана глоба в размер на 1000 (хиляда) лева, на основание чл.40, т.8 от ДАП.

При следващо нарушение от такъв характер, ще бъде наложена глоба на старши-треньора на БК Черноморец Бургас, съгласно чл. 40, т. 8 от ДАП, във връзка с чл. 75, ал.1, т.3 от Правилата за провеждане на държавно първенство – мъже на НБЛ (Правилата).

На заседание, проведено на 31.12.2021 г., ДАС разгледа доклада на Петър Цачев - дежурен представител на БФБаскетбол между Спартак Плевен и Академик Пловдив, проведена на 23.12.2021 г. в  Плевен. Въз основа на доклада, на основание чл. 15, ал. 1 във връзка с чл. 25, ал. 1 от Дисциплинарно-административните правила (ДАП) на НБЛ, предвид липсата на депозирано от заинтересованите лица възражение по см. на чл. 18 от ДАП, Дисциплинарно-административният съвет реши:

„Налага на Неманя Бешович - състезател с №44 от отбора на БК Академик Пловдив – глоба в размер на 100 (сто) лева на основание чл.34, т.1 от ДАП на НБЛ, за техническо нарушение, отсъдено в среща № 43 между отборите на БК Спартак Плевен и БК Академик Пловдив, проведена на 23.12.2021 г.

На основание чл. 29 от ДАП на НБЛ, решението по т.1 не подлежи на обжалване.

Мотиви: Съгласно доклада на дежурния представител на БФБ, на състезателя с №44 от отбора на  БК Академик Пловдив – Неманя Бешович – е отсъдено техническо нарушение за апострофиране на съдийско решение. Нарушението е първо за сезона за състезателя, което предопределя размера на наказанието му.

Въз основа на същия доклад ДАС:

„1.          Налага на БК Спартак Плевен имуществена санкция в размер на 200 (двеста) лева на основание чл. 40 т.4 от ДАП на НБЛ във връзка с чл.7, ал.1, т.16 от „Правила за провеждане на държавно първенство мъже – НБЛ“ за неизправни измервателни уреди в среща № 43 между отборите на БК Спартак Плевен и БК Академик Пловдив, проведена на 23.12.2021 г.

На основание чл. 29 от ДАП на НБЛ, решението по т.1 не подлежи на обжалване.

Мотиви: Според доклада на дежурния представител на БФБ, уредът за измерване на 24 секунди не е отчитал десети от секундата последните 5 секунди на измервания период, което е нарушение на чл.7, ал.1, т.16 от Правилата за провеждане на държавно първенство мъже – НБЛ. Предвидената имуществена санкция в чл.40 т.4 от ДАП на НБЛ е до 500 лева. Предвид, това че нередовностите не са отстранени, ДАС налага санкция в размер на 200 (двеста) лева.

На същото заседание ДАС разгледа доклада на Любомир Амиорков  - дежурен представител на БФБ на мача Балкан  и Левски, проведена на 27.12.2021 г. в гр. Ботевград. Въз основа на доклада, на основание чл. 15, ал. 1 във връзка с чл. 25, ал. 1 от Дисциплинарно-административните правила (ДАП) на НБЛ, предвид липсата на депозирано от заинтересованото лице възражение по см. на чл. 18 от ДАП, Дисциплинарно-административният съвет реши:

„1.          Налага на помощник-треньора на БК Левски – Димитър Ангелов, глоба в размер на 100 (сто) лева на основание чл. 35 т.1 ДАП на НБЛ за отсъдено техническо нарушение в среща № 41 между отборите на БК Балкан и БК Левски, проведена на 27.12.2021 г.

На основание чл. 29 от ДАП на НБЛ, решението по т.1 не подлежи на обжалване.

Мотиви: Според доклада на дежурния представител на БФБ, в 36:00 минута на срещата е отсъдено техническо нарушение на помощник-треньора на БК „Левски“ – Димитър Ангелов, което е записано в протокола на Константин Папазов. Нарушението е първо за сезона за длъжностното лице, което предопределя размера на наказанието.

  1. Налага на помощник-треньора на БК Левски – Димитър Ангелов, глоба в размер на 200 (двеста) лева на основание чл. 35 т.3 ДАП на НБЛ за отсъдено техническо нарушение в среща № 41 между отборите на БК Балкан“ и БК Левски, проведена на 27.12.2021 г.

На основание чл. 29 от ДАП на НБЛ, решението по т.2 не подлежи на обжалване.

Мотиви: Според доклада на дежурния представител на БФБ, в 36:00 минута на срещата е отсъдено второ техническо нарушение на помощник-треньора на БК Левски – Димитър Ангелов, което е записано в протокола на Константин Папазов. Нарушението е второ за сезона за длъжностното лице, което предопределя размера на наказанието.

Разгледан бе и доклад от София Масларова  - дежурен представител на БФБ на срещата Берое – Ямбол от 23.12.2021 г. в Стара Загора. Въз основа на доклада, на основание чл. 15, ал. 1 във връзка с чл. 25, ал. 1 от Дисциплинарно-административните правила (ДАП) на НБЛ, предвид липсата на депозирано от заинтересованите лица възражение по см. на чл. 18 от ДАП, Дисциплинарно-административният съвет реши:

„1.          На основание чл.47, ал.1 от ДАП на НБЛ във връзка с чл.75, ал.1, т.1 от Правила за провеждането на държавно първенство – мъже НБЛ, налага на БК Ямбол, имуществена санкция в размер на 50 лв, за  непредставена състезателна карта на състезател с № 13 Павел Теофилов във връзка със задължението по чл.75, ал.1, т.1 от Правила за провеждането на държавно първенство – мъже НБЛ – да бъдат представени състезателни карти за съответния сезон при проверка от дежурния представител/главния съдия, в среща №42 между отборите на БК Берое и БК Ямбол проведена на 23.12.2021г. в гр. Стара Загора.

На основание чл. 29 от ДАП на НБЛ, решението по т.1 не подлежи на обжалване.

Мотиви: Съгласно доклада на дежурния представител на БФБ, от щаба на БК Ямбол не е представена редовна състезателна карта на състезател с № 13 Павел Теофилов, като според доклада на дежурния представител, картата е налична, но още не е получена от предишния му клуб. ДАС счита, че е задължение на БК Ямбол да предприеме необходимите действия, като изиска картата от предишния клуб на състезателя или да заяви в БФБ издаването на нова такава. Няма изрично посочено наказание за това в ДАП на НБЛ, по тази причина ДАС на основание чл.47, ал.1 от ДАП на НБЛ налага наказание по собствено усмотрение, тъй като горепосоченото е нарушение на Правилата за провеждане на държавно първенство – мъже НБЛ и е възпрепятствало нормалното протичане на срещата. Съобразено и това, че нарушението е първо за клуба, което предопределя минималния размер на наложеното наказание.

 


 

 Харесайте BGbasket.com във Facebook

 

 Следвайте BGbasket.com в Instagram

Абонирате за канала ни в 


Тагове: НБЛ - мъже, ДАС
Коментари
Други новини
Номер 1 за българския баскетбол
Откажи