ƒържавно първенство
√одина Ўампион ¬торо м€сто “рето м€сто
2016 ћонтана 2003 ’асково 2012 ƒунав 8806
2015 ƒунав 8806 Ќефтохимик 2010 ’асково 2012
2014 ƒунав 8806 Ћевски ’асково 2012
2013 ƒунав 8806 Ќефтохимик 2010 ћонтана 2003
2012 ƒунав 8806 Ќефтохимик 2010 ћонтана 2003
2011 Ћукойл Ќефтохимик Ћевски ƒунав 8806
2010 Ћукойл Ќефтохимик ƒунав ≈конт ћонтана 2003
2009 Ћукойл Ќефтохимик ƒунав ≈конт ћонтана 2003
2008 ƒунав ≈конт Ћукойл Ќефтохимик Ѕерое 07
2007 ÷— ј Ћукойл Ќефтохимик —тара «агора
2006 Ћукойл Ќефтохимик —тара «агора –илски спортист
2005 Ћукойл Ќефтохимик Ћевски-—партак —тара «агора
2004 —лави€ Ћевски-—партак Ћукойл Ќефтохимик
2003 —лави€ јкадемик “ест Ћукойл Ќефтохимик
2002 —лави€ јкадемик “ест Ћукойл Ќефтохимик
2001 јкадемик “ест —лави€ Ћевски-—партак
2000 ћонтана —лави€- ремиковци Ћевски-—партак
1999  ремиковци ћонтана Ќефтохимик
1998  ремиковци ћонтана Ќефтохимик
1997  ремиковци „ерно море ћонтана
1996 —томана ѕерник ћарица  ремиковци
1995 ‘итинги ћонтана —ептември –ила- ќќѕ —томана ѕерник
1994 Ћевски “отел ƒ«” јƒ —тара «агора ¬елт
1993  ремиковци —лава-‘итинги ћонтана ƒоростол
1992 ƒ«” јƒ —тара «агора —лави€ Ћевски-—партак
1991 Ћокомотив —офи€ ≈лектрон —тара «агора —лави€
1990 ≈лектрон —тара «агора Ћевски-—партак Ћокомотив —офи€
1989  ремиковци Ћевски-—партак ћиньор
1988 Ћевски-—партак ћиньор јкадемик —офи€
1987 Ћевски-—партак ћиньор Ћокомотив —офи€
1986 Ћевски-—партак Ћокомотив —офи€ ћиньор
1985 Ћевски-—партак Ћокомотив —офи€ ћарица
1984 Ћевски-—партак  ремиковци ћиньор
1983 Ћевски-—партак  ремиковци јкадемик —офи€
1982 јкадемик —офи€ Ћевски-—партак ћиньор
1981 ћиньор јкадемик —офи€ —лави€
1980 Ћевски-—партак ћиньор ћарица
1979 ћиньор Ћевски-—партак ћарица
1978 ћиньор ћарица јкадемик —офи€
1977 ћиньор јкадемик —офи€ Ћокомотив —офи€
1976 јкадемик —офи€ ћиньор Ћокомотив —офи€
1975 јкадемик —офи€ ћиньор ћарица
1974 ћарица јкадемик —офи€ ћиньор
1973 ћарица ћиньор Ћевски-—партак
1972 ћиньор ћарица Ћевски-—партак
1971 ћарица —лави€ јкадемик —офи€
1970 јкадемик —офи€ ћарица —лави€
1969 јкадемик —офи€ ћарица —лави€
1968 јкадемик —офи€ —лави€ Ћокомотив —офи€
1967 Ћокомотив —офи€ јкадемик —офи€ —лави€
1966 јкадемик —офи€ —лави€ —партак —офи€
1965 —лави€ јкадемик —офи€ Ћокомотив —офи€
1964 —лави€ јкадемик —офи€ Ћокомотив —офи€
1963 —лави€ јкадемик —офи€ Ћокомотив —офи€
1962 —лави€ јкадемик —офи€ Ћокомотив —офи€
1961 —лави€ јкадемик —офи€ Ћокомотив —офи€
1960 јкадемик —офи€ —лави€ Ћокомотив —офи€
1959 —лави€ Ћокомотив —офи€ јкадемик —офи€
1958 —лави€ Ћокомотив —офи€ ¬»‘
1957 —лави€ Ћокомотив —офи€ Ћевски
1956 ”дарник Ћокомотив —офи€ јкадемик —офи€
1955 ”дарник јкадемик —офи€ Ћокомотив —офи€
1954 ”дарник Ћокомотив —офи€ јкадемик —офи€
1953 ”дарник Ћокомотив —офи€ —партак —офи€
1952 Ћокомотив —офи€ ”дарник јкадемик —офи€
1951 Ћокомотив —офи€ „ервено знаме —партак —офи€
1950 Ћокомотив —офи€ —партак —офи€ „ервено знаме
1949 Ћокомотив —офи€ —партак —офи€ ѕ.Ѕонев ѕерущица
1948 Ћокомотив —офи€ —партак —офи€ Ћевски
1947 –аковски —офи€ Ћевски —лави€
1946 –аковски —офи€ „авдар —офи€ —лави€
1945 –аковски —офи€ —лави€ Ћевски
 упа Ѕългари€
√одина Ўампион ¬торо м€сто “рето м€сто
2016 ћонтана 2003 Ѕерое —тара «агора ƒунав 8806
2015 Ќефтохимик 2010 ’асково 2012 ƒунав 8806
2014 ћонтана 2003 ’асково 2012 ƒунав 8806
2013 ƒунав 8806 Ќефтохимик 2010 Ћевски
2012 ƒунав 8806 Ќефтохимик 2010 ћонтана 2003
2011 ƒунав 8806 Ћукойл Ќефтохимик Ћевски
2010 ƒунав ≈конт ћонтана 2003 Ћукойл Ќефтохимик
2009 ћонтана 2003 ƒунав ≈конт Ћукойл Ќефтохимик
2008 Ћукойл Ќефтохимик ƒунав ≈конт –илски спортист
2007 ÷— ј Ћукойл Ќефтохимик —тара «агора
2006 Ћукойл Ќефтохимик —тара «агора ћонтана 2003
2005 Ћукойл Ќефтохимик Ћевски-—партак —тара «агора
2004 Ћукойл Ќефтохимик —тара «агора —лави€
2003 —лави€ Ћукойл Ќефтохимик ћарица  ърши€ка
2002 јкадемик “ест —лави€ Ћукойл Ќефтохимик
2001 —лави€ јкадемик “ест —тара «агора
2000 ћонтана —лави€- ремиковци ћарица  ърши€ка
1999 Ќефтохимик ћонтана  ремиковци
1998 ћонтана  ремиковци ƒ«” јƒ —тара «агора
1997 ћонтана
1996 ћарица
1995 ‘итинги ћонтана
1994 —ептември –ила- ќќѕ
1993  ремиковци
1992  ремиковци
1991 Ћевски-—партак
1990 ћиньор
1989 Ћевски-—партак
1988 ћиньор
1987 Ћевски-—партак
1986 Ћевски-—партак
1985 Ћевски-—партак
1984 —лави€
1983 Ћевски-—партак
1982 Ћевски-—партак
1981 ћиньор
1980 Ћевски-—партак
1979 ћиньор
1978 ћиньор
1977 Ћевски-—партак
1976 Ћевски-—партак
1975 јкадемик —офи€
1974 Ћевски-—партак
1973 јкадемик —офи€
1972 Ћевски-—партак
1971 —лави€
1970 —лави€
1969 Ћевски-—партак
1968 Ћокомотив —офи€
1967 јкадемик —офи€
1966 —лави€
1965 Ћокомотив —офи€
1963 ¬»‘
1962 ¬»‘
1960 јкадемик —офи€
1957 јкадемик —офи€
1956 ”дарник
1955 ”дарник
1954 Ћокомотив —офи€
1953 ”дарник
1952 ”дарник
1951 Ћокомотив —офи€
A група (II дивизи€)
√одина Ўампион ¬торо м€сто “рето м€сто
2013 јсеновец 2005 Ўампион 2006 Ќ—ј
2012 „ерно море ќдесос јкадемик ѕловдив Ќ—ј
2011 –илски спортист Ќ—ј ћиньор
2010 “они 7 –илски спортист Ќ—ј
ѕрограма
–езултати
 ласирани€
ƒруги новини