Средно
Име M НУ БОРБИ АС ЛН ГР ОТ БЛ ТОЧ КОЕФ
Н З Общо
1 България (14) 4 23 54 43.3% 5 16 28.6% 11 17 61.8% 19 24 43 18 14 19 21 4 71 89
Общо
Име M НУ БОРБИ АС ЛН ГР ОТ БЛ ТОЧ КОЕФ
Н З Общо
1 България (14) 4 93 215 43.26% 18 63 28.57% 42 68 61.76% 75 97 172 72 54 76 83 14 282 354
Резултати
Класирания
Други новини