Наредба за провеждане на Ученическата баскетболна лига за сезон 2007/08


15-02-2008 20:42

НАРЕДБА  

за провеждане на Ученическа баскетболна лига сезон 2007/08 година   
 
I.                   ЦЕЛ И ЗАДАЧИ 
Ученическата баскетболна лига се провежда с цел да се обогати спортния календар на децата родени след 1994  година и да се даде възможност на работещите с подрастващи треньори да селекционират талантливи деца за баскетболната игра.            
 
II.        РЪКОВОДСТВО И ОРГАНИЗАЦИЯ 
Ученическата баскетболна лига се организира и провежда от СК „ОВЕРГАЗ“ със съдействието на Фондация „Млада България“.  
 
III.       ВРЕМЕ И НАЧИН НА ПРОВЕЖДАНЕ            
Ученическата баскетболна лига се провежда на четири етапа в периода на една учебна година. 
 
ІV. СИСТЕМА НА ПРОВЕЖДАНЕ           
1 – ви етап/бронзов/ –  с участието на училищни отбори в съответния град, за излъчване на градски шампион.При наличието на достатъчен брой, отборите ще играят в два кръга при разменени  гостувания, след което първите два състава от всяка група ще играят финален турнир за определяне шампиона на съответния град.
Градските шампиони ще имат право да включат в състава си до трима  състезатели от другите ученически отбори от същия град и да сформират представителен  градски отбор.  
2 – ри етап / сребърен / – В Регионалните турнири  участват отборите градски шампиони от съответния регион за излъчване на регионален шампион. Състезанията се провеждат в съответния регионалния център.    
 
3 – ти етап /златен /– Регионалните шампиони от шестте региона / София-окръг, В.Търново, Ямбол, Пловдив, Хасково, Добрич/ , със  своите отбори   участват във финалния турнир.   
l        Играе се по Правилника на Българска федерация по баскетбол за съответната възраст.
l        Срещите се ръководят от съдии лицензирани от Баскетболната съдийска колегия. 
■         Организаторите запазват правото си за промени по системата на провеждане на Ученическата баскетболна лига.
■         Програмите с датите и домакинствата за всеки етап ще бъдат изпращани допълнително до всички участващи отбори.                   
 
V. ПРАВО НА УЧАСТИЕ 
1.      В шампионата могат да вземат участие момчета и момичета родени 1996, 1995, 1994 .
2.      Разрешава се на всяко училище от съответния град при желание да включи в състава си до 3 деца от друго училище от същия град, което не участва в шампионата при задължително спазване на възрастовите граници.      
 
VI. ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ 
1.      Списък на отбора, заверен от директора на учебното заведение и учителя – водач.
2.      Ученически бележник за всеки участник;
3.      Предсъстезателен медицински преглед за всеки училищен отбор;
4.      Попълнен формуляр “Заявка за участие”                   
 
VII. КЛАСИРАНЕ И НАГРАДИ 
1.      Класирането на отборите ще се извърши съгласно правилниците на Българска федерация баскетбол.
2.      Класиралите се отбори за финалната четворка на всеки кръг ще получат  награди.
3.      С предметни награди ще бъдат наградени най – добрия реализатор и най – добрия изпълнител на наказателни удари.
4.      На всяко дете, участник в лигата ще бъдат раздадени по един баскетболен екип от организатора, а на всеки отбор по 2 баскетболни топки.            
 
VIII. ФИНАНСОВИ УСЛОВИЯ 
1.      Всички разходи по провеждане на Ученическата баскетболна лига - / съдийски, лекарски и технически такси/, както и наградният фонд на участниците се обезпечава от организатора  –  СК „ОВЕРГАЗ“ гр. София.
2.      Организаторът поема и разходите на отборите при участието им във всеки  етап на Ученическата баскетболна лига . 


Коментари
Други новини
Номер 1 за българския баскетбол
Откажи