Дневен ред на първото заседание на новия УС на БФБ


Дневен ред на първото заседание на новия УС на БФБ
12-05-2008 10:20

Първото заседание от новия мандат на Управителния съвет на Българска Федерация Баскетбол ще се проведе днес от 14.00 при следния дневен ред:
 
1. Приемане на Правилник за работата на УС

2. Определяне на постоянни комисии към УС

3. Oпределяне на работни комисии по Десетгодишната програма за развитие на българския баскетбол

4. Приемане на пакет от мерки за подпомагане на детско-юношеския баскетбол както следва:
- поемане на съдийските разходи за междуобластните първенства за подрастващи и ангажиментите на клубовете, свързани с това

- определяне на реда за безплатното обслужване на съдиите и комисарите на ФИБА на определения брой срещи от ДП за подрастващи

- увеличаване на сумите за дневни, изплащани от БФБ на отборите участници във финалите на ДП за подрастващи

- Определяне на материални награди, които да бъдат предоставяни от БФБ на отборите, участващи в зонални първенства

5. Въвеждане на нова система за комуникация по електронен път с баскетболните клубове и подпомагане на клубовете, които имат затруднения в това отношение

6. Други.

Коментари
Други новини
Номер 1 за българския баскетбол
Откажи