Въвеждат А групи при повечето възрасти при подрастващите


Въвеждат А групи при повечето възрасти при подрастващите
21-07-2009 21:11

От новия сезон ще станем свидетели на доста промени в държавните първенства за подрастващи, а едно от по-големите ще бъдат така наречените А групи при почти всички възрасти. Ето какви са възприетите шампионати от наредбата за младите от новия шампионат за сезон 2009/2010.
 

А ГРУПИ ЗА ПОДРАСТВАЩИ ЖЕНСКО НАПРАВЛЕНИЕ
- А ГРУПА ЗА ДЕВОЙКИ, КАДЕТКИ И МОМИЧЕТА – срок за заявки до 15.08.2009г.
а.  А групи за девойки, кадетки и момичета се провежда с участието до  8 /осем/ отбора;
 
б. Шест/6/ отбора за девойки, кадетки и момичета  добиват право за участие на основание ранкинга от класиранията за последните 3 /три/ години;
 
в. Останалите два/2/ отбора  се определят от БФ Баскетбол след разглеждане на подадените заявки;
 
г. Отборите играят по системата „Всеки срещу всеки” на разменено гостуване или турнирно / в зависимост от броя на подадените заявки за участие/в два кръга:
 
д. След изиграването на Втори кръг първите 4 /четири/отбора се класират директно за Финалните турнири на съответната възраст;
 
е. След Втория кръг, отборите, заели местата след четвърто в класирането, участват в зоналните турнири за съответната възраст;
 
ж. Отборите, участващи в А- групите внасят депозит в БФБаскетбол в размер на 1000/хиляда/ лева заедно с подаване на заявката за участие.Този депозит се връща на БК след изтичането на полусезона. Отбор, който е започнал първенството и впоследствие се е отказал се наказва да не участва една година в А-група за тази възраст или заплаща глоба от 3000/три хиляди/лв.;
 
и. БФ Баскетбол има задължението да поеме разходите за съдийските хонорари;
 
й. Преди всяка среща се прави официално представяне на отборите, като състезателите трябва да са облечени в еднакво облекло при представянето.
 

А ГРУПИ ЗА ПОДРАСТВАЩИ МЪЖКО НАПРАВЛЕНИЕ
А ГРУПА ЗА МЛАДЕЖИ, ЮНОШИ, КАДЕТИ И МОМЧЕТА– срок за заявки до 15.08.2009г.
а. А групи за младежи, юноши, кадети и момчета се провежда с участието до 10 /десет/  отбора;
 
б. 8 /осем/ отбора за младежи, юноши, кадети и момчета добиват право за участие на основание ранкинга от класиранията за последните 3 /три/ години;
 
в. Останалите 2 /два/ отбора се определят от БФ Баскетбол след разглеждане на подадените заявки;
 
г. Отборите играят по системата „Всеки срещу всеки” на разменено гостуване или турнирно / в зависимост от броя на подадените заявки за участие/в  два кръга:
 
д. След изиграването на Втори кръг първите 4 /четири/отбора се класират директно за Финалните турнири на съответната възраст;/без младежи/
 
е. След Втори кръг, отборите, заели местата след четвърто в класирането, участват в зоналните турнири за съответната възраст;/без младежи/
 
ж. След изиграването на Втори кръг от размененото гостуване при младежите, първите два отбора играят накръст /на разменено гостуване/ с класиралите се на 3 и 4 място от Младежката лига /дублиращи/.Победителите от тези двубои играят Файнъл фор с първия и втория от Младежката лига /дублиращи/.
 
з. Отборите, участващи в А- групите внасят депозит в БФБаскетбол в размер на 1000/хиляда/ лева заедно с подаване на заявката за участие. Този депозит се връща на БК след изтичането на полусезона. Отбор, който е започнал първенството и впоследствие се е отказал се наказва да не участва една година в А-група за тази възраст или заплаща глоба от 3000/три хиляди/лв.;
 
и. БФ Баскетбол има задължението да поеме разходите за съдийските хонорари;
 
й. Преди всяка среща се прави официално представяне на отборите, като състезателите трябва да са облечени в еднакво облекло при представянето.
 

Примерни дати за първенствата за А грпа при подрастващите, ако е на разменено гостуване:
 

Младежи – според датите на  мъжкото първенства.
 

Юноши и момчета:
Първи кръг: 10, 17, 24 и 31.10.2009г. 07, 14, 21 и 28.11.2009г. 05.12.2009г
Втори кръг: 23 и 30.01.2010г. 06, 13, 20 и 27.02.2010г. 06, 13 и 20.03.2010г.
 

Девойки и момичета:
Първи кръг:  17, 24 и 31.10.2009г. 07,  21 и 28.11.2009г. 05.12.2009г
Втори кръг: 23 и 30.01.2010г. 13, 20 и 27.02.2010г.  13 и 20.03.2010г.
 

Кадетки:
Първи кръг:  18 и 25.10.2009г. 01, 15, 22 и 28.11.2009г. 06.12.2009г
Втори кръг: 24 и 31.01.2010г. 07,  21 и 28.02.2010г.  14 и 21.03.2010г.
 

Кадети:
Първи кръг: 18 и 25.10.2009г. 01, 08, 15, 22 и 29.11.2009г. 06 и 13.12.2009г
Втори кръг: 24 и 31.01.2010г. 07, 14, 21 и 28.02.2010г. 07, 14 и 21.03.2010г.
 

Трансферните периоди са между първия и втория кръг за различните възрасти.
 

- Държавнните първенства за кадетки, кадети, девойки, юноши и младежи.
а. Срещите се провеждат съгласно изискванията на официалния състезателен правилник по баскетбол;
 

- Държавно първенство за момичета и момчета
а. Срещите се провеждат в две полувремена по 20 минути с почивка между тях от 10 минути. Всяко полувреме е разделено на два периода по 10 минути с интервал между тях от 2 минути;
 
б. През първия и втория период на първото полувреме отборите участват с две самостоятелни петици;
 
в. През двата периода на второто полувреме отборите участват с произволни петици, като при това положение всеки състезател може да вземе участие най-много в три части от срещата;
 
г. Преди началото на всяка среща се обявяват двамата резервни състезатели, които имат право да вземат участие като смени само в по един период от първото полувреме. През третия и четвъртия период на второто полувреме смените могат да се правят произволно;
 
д. При равен резултат в редовното време на срещите, се играят едно или повече продължения от 4 /четири/ минути, до излъчването на победител. В продължението могат да вземат участие свободно всички записани състезатели;
 
е.  Отборите нямат право да прилагат зонова защита, зонови преси и смесени защити. Те се задължават да играят само лична защита или лична преса.
 

ж. В зоналните и финалните турнири могат да вземат участие по 14 състезатели, редовно картотекирани от регионалния представител на БФБ. Списъкът им се представя на главния съдия на техническата конференция, като в протокола за всяка отделна среща могат да бъдат записани само 12 състезатели от представения списък.
 
-Държавно първенство по минибаскетбол до 12 години
а. Срещите се провеждат в две полувремена по 20 минути с почивка между тях от 10 минути. Всяко полувреме е разделено на два периода по 10 минути с интервал между тях от 2 минути;
 
б. През първия и втория период на първото полувреме отборите участват с две самостоятелни петици;
 
в. През второто полувреме отборите могат да сформират нови две самостоятелни петици, които участват в третия и четвъртия период, като всеки състезател може да вземе участие в игра най-много в две части – по една за всяко полувреме.
 

г. В срещите на тези отбори трябва да се спазват и следните допълнителни изисквания:
- Наказателните удари се изпълняват от разстояние 4 /четири/ метра от коша;
- При равен резултат след изтичане на игралното време, се играят едно или повече продължения от по 4 /четири/ минути, до излъчването на победител. В продължението могат да вземат участие свободно всички записани състезатели;
 
д. Отборите нямат право да прилагат зонова защита, зонови преси и смесени защити. Те се задължават да играят само лична защита или лична преса. Не се разрешава използването на капани и ЗАСЛОНИ.
 
-Държавно първенство по минибаскетбол до 10 години и финални фестивали по минибаскетбол до 8 години
а. Срещите се провеждат в две полувремена по 16 минути с почивка между тях от 10 минути. Всяко полувреме е разделено на два периода по 8 минути с интервал между тях от 2 минути;
 
б. През първия и втория период на първото полувреме отборите участват с две самостоятелни петици с по един резервен състезател;
 
в. През второто полувреме отборите могат да сформират нови две самостоятелни петици с по един резервен състезател, които участват в третия и четвъртия период, като всеки състезател може да вземе участие в игра най-много в две части – по една за всяко полувреме;
 
г. В срещите на тези отбори трябва да се спазват и следните допълнителни изисквания:
- Не се зачитат три точки;
- Не се отсъждат 8 секунди в задно поле и 24 секунди в нападение;
- Наказателните удари се изпълняват от разстояние 4 /четири/ метра от коша;
- При равен резултат след изтичане на игралното време, се играят едно или повече продължения от по 3 /три/ минути, до излъчването на победител. В продължението могат да вземат участие свободно всички записани състезатели;

 

д. Отборите нямат право да прилагат зонова защита, зонови преси и смесени защити. Те се задължават да играят само лична защита или лична преса. Не се разрешава използването на капани и заслони.


Етапите на Държавните първенства за подрастващи ще бъдат както досега – междуобластни, зонални и финални като всичките те ще се съобразят с А групите за съответната възраст.
 
Междуобластни първенства
Провеждат се във всяка регионална група и за възраститe: минибаскетбол до 10 г., минибаскетбол до 12 г. и момичета, момчета, кадетки и кадети, девойки и юноши , КОИТО НЕ СА ПОПАДНАЛИ В А ГРУПА в периода от 20.10.2008 г. до 15.03.2009 г.;
 
В зависимост от броя на отборите в съответната регионална група, се играе по системата „Всеки срещу всеки” или по разделение на групи, като се провеждат до две срещи на ден на турнирен принцип. Решението за вида на системата се взема от регионалния представител на БФ Баскетбол;
 
За зоналните турнири добиват право на участие по-предно класиралите се отбори, като техния брой и разпределение се определят от Мениджърите на женско и мъжко направление, съвместно с регионалните представители.
 

Зонални турнири
Провеждат се за всички възрастови групи в периода от 30.03.2009 г. до 10.05.2009 г.;
Зонални турнири за мини 10 г - момичета и момчета и мини 12 г.- момичета и момчета:
В зоналните турнири за тези възрасти вземат участие максимум 24 отбора/първите три отбора от междуобластните състезания на всеки регион плюс 6 отбора по ранкинг/.Провеждат се 4 зонални турнира. Разпределението на отборите в тези турнири се извършва от Отдел „Състезания” към  БФБ на базата на  представянето им  в  междуобластните първенства за сезона 2009/2010 г.;
 
Програмата на зоналните турнири се изготвя от Главния съдия на турнира, след изтеглен жребий по време на Техническите конференции за всички възрастови групи;
 
За финалните турнири за мини 10 г., мини 12 г.- момичета и момчета се класират първите два отбора;
 

Зонални турнири за момичета, момчета, кадетки, кадети, девойки и юноши:
В зоналните турнири за тези възрасти вземат участие максимум 24 отбора/първите два отбора от междуобластните състезания на всеки регион плюс 6 отбора от А- група плюс 6 отбора по ранкинг.Провеждат се 4 зонални турнира. Домакини на тези турнири са класиралите се от 5 до 8 място в А- групите за съответната възраст. Разпределението на отборите в тези турнири се извършва от Отдел „Състезания” към БФБ на базата на  представянето им в А- група и междуобластните първенства за сезона 2009/2010г.;
 
Програмата на зоналните турнири се изготвя от Главния съдия на турнира, след изтеглен жребий по време на Техническите конференции за всички възрастови групи;
 

Финални турнири
Файнъл фор за младежи се провежда в зависимост мъжките първенства /НБЛ и А група – мъже/ , девойки и юноши се провеждат в периода от 20 до 30 април 2009г; за  кадетки и кадети се провеждат в периода от 01  до 15 май 2009г; за  момичета и момчета се провеждат в периода от 15 до 25 май 2009г. и за минибаскетбол до 10 г. и до 12 г. се провеждат в периода от 25 май до 20 юни 2009 г., като датите и домакинствата им се определят допълнително от СТК;
 

Във финалния турнир за девойки, юноши, кадетки, кадети, момичета, момчета и минибаскетбол до 10 г. и до 12 г. участват 8 /осем/ отбора, разпределени в две групи по 4 /четири/ отбора, определени чрез дирижиран жребий на техническата конференция преди турнира, като реда на тегленето на жребия е в зависимост от класирането на отборите в зоналните турнири;
 

През първите три дни се играе в групите по системата “всеки срещу всеки”. Въз основа на класирането в групите, на четвъртия ден се провеждат полуфиналните срещи: А1-Б2 и Б1-А2; А3-Б4 и Б3-А4;  Победителите от тези срещи играят на петия ден за I-II, и за V за  място, а загубилите за III и VII място;
 

Отборите по минибаскетбол до 10 г. играят  по две срещи на ден за три дни;
 

Състезанията по минибаскетбол до 8 г. се провеждат като  фестивали на регионален принцип два пъти в годината/декември и април/.Точки и пари от ДАМС получават само отборите, взели участие и в двата турнира;


БК-домакин на финален турнир за девойки, юноши, кадетки, кадети, момичета и момчета е задължен да осигури водене на статистика на игровите показатели по време на всички срещи от състезанието;
 

БК-домакин на финален турнир за всички възрастови групи, е длъжен да осигури представянето на състезателите и съдиите на публиката преди всяка среща от турнира. С оглед по-икономичното участие на представителните отбори на БК в Държавните първенства, БФ Баскетбол си запазва правото да извършва допълнения и промени в системите за провеждането им.
 

Купа на БФ Баскетбол
Купата се провежда по преценка на БФБ в зависимост от броя на отборите и от възможността да се осигурят дати за всички възрастови групи, без минибаскетбол – женска и мъжка част. Писмени заявки за участие се приемат в БФ Баскетбол до 15 април 2009 г.
 

Срещите за купата на БФ Баскетбол ще се проведат евентуално от 20 май до 10 юни 2009 г. Отборите, подали заявки в срок, се подреждат в схема по ранкинг от последната година и според моментното им състояние. Играе се на елиминация в две срещи/домакин и гост/, до оставането на четири отбора;
 

Финална четворка: След дирижиран жребий, отборите играят в два дни – полуфинали и финали. Всички участващи отбори поемат разходите по участието си: път, храна и спане, съдийски и секретарски такси и др.,по време на размененото гостуване и Финалния турнир.


Коментари
Други новини
Номер 1 за българския баскетбол
Откажи